Børge Dahle forsøkte å overbevise ordfører Ola Øie under kommunestyremøtet i Rennebu 10. januar, men lyktes ikke. Øie stemte mot sin egen overbevisning og ble med Ap på å legge ned to skoler.

Børge Dahle forsøkte å overbevise ordfører Ola Øie under kommunestyremøtet i Rennebu 10. januar, men lyktes ikke. Øie stemte mot sin egen overbevisning og ble med Ap på å legge ned to skoler. Foto: Per Ole Aalberg

Tungt ansvar på 427 innbyggere:

Grensejustering eller sammenslåing?

Svaret fra 427 innbyggere i fire kretser sør i kommunen kan avgjøre framtida for Rennebu kommune. Et tungt ansvar, mener Børge Dahle som synes spørreundersøkelsen lukter av ansvarsfraskrivelse.

Rennebu eller Oppdal? Grensejustering eller sammenslåing?

Vi, fire kretser i Rennebu kommune, skal gjøre et særdeles viktig valg. Hva skal bakgrunnen for vårt valg være? Hvor skal vi investere våre skattepenger – til beste for oss selv og for våre barn og barnebarn? Eller skal vi tenke på hva som vil gjøre beslutningen enklest for politikere lokalt og sentralt? Hva vil i tilfelle valget være? Valget oppleves som om det hviler tungt på våre skuldre.

Den 1.juni 2018  konkluderte Fylkesmannen: ” Dersom en kommunesammenslåing ikke besluttes i løpet av inneværende Stortingsperiode, er det Fylkesmannens vurdering at hensynet til innbyggerne i de aktuelle kretsene må vektes tyngre enn hensynet til bærekraften i Rennebu kommune – og dermed at omsøkte grensejustering da vil framstå som en bedre samfunnsmessig løsning som bør vurderes gjennomført.

I samme tilrådning foreslår Fylkesmannen at Oppdal og Rennebu besluttes sammenslått til ny kommune i løpet av Stortingsperioden 2017 – 2021. ”Dette vil være den beste løsningen for de fire kretsene som søker grensejustering, samt resten av innbyggerne i Rennebu og Oppdal”.

Det Kongelige Kommunal og Moderniseringsdepartementet vurdering 7.desember 2018 er at det ikke lar seg gjøre å vedta denne saken i 2018. Departementet ber fylkesmannen fremskaffe den nødvendige informasjon innen 1. juli 2019 slik at departementet kan sluttbehandle saken i løpet av 2019, og en eventuelt grensejustering kan iverksettes fra 1. januar 2021.

Vi har fått høre at det vil ligge et spørreskjema i postkassa, ja vi har fortsatt postkasse, som vil være et viktig grunnlaget for departementets konklusjoner. Så vil altså svarene fra 427 personer i disse kretsene være et viktig grunnlag for vår egen framtid, men sannsynligvis også for om Rennebu skal bestå som egen kommune.

Det kan oppleves som om vi skal hjelpe departementet i sin beslutningsvegring. Skulle gjerne ha sett dette spørreskjemaet slik at vi hadde god tid til å vurdere hvordan vi i disse kretsene samlet skal forholde oss til denne prosessen.

Hva skal vi legge vekt på når ”hensynet til innbyggerne i de aktuelle kretsene må vektes tyngre enn hensynet til bærekraften i Rennebu kommune”? Vi har jo opplevd at på tross av at vi har betalt millioner i skattepenger, har vi mistet både barnehage og skole og ikke fått tilført ressurser som vil kompensere for tapt livskvalitet for framtiden, men som sagt, vi har postkasse.

Burde kanskje noen hjelpe oss i en konsekvensutredning? Hvordan vil framtiden bli for oss som bor i ”grenselandet” om vi blir innbyggere i Rennebu eller Oppdal? Hva tenker Ola Øie og Siv Remetun eller Tor Snøve og Geir Espnes  – går de for sammenslåing eller grensejustering og hva tenker de om oss som bor i utkantene i fjellregionen?

Det kan vel umulig være tenkt at hver av oss 427 skal sitte ved kjøkkenbenken og vurdere denne fjellregionens framtid. Hvilket beslutningsgrunnlag er dette da, statsråd Monica Mæland?

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert