Styreleder Jo Skorem i Oppdalsmuseet i samtale med de frivillige arbeiderne ved museet etter kommunestyremøte 7. februar. Der vedtok kommunestyret at en tredjeperson som alle parter godkjente skulle bidra til å løse den fastlåste konflikten.

Styreleder Jo Skorem i Oppdalsmuseet i samtale med de frivillige arbeiderne ved museet etter kommunestyremøte 7. februar. Der vedtok kommunestyret at en tredjeperson som alle parter godkjente skulle bidra til å løse den fastlåste konflikten. Foto: Randi Grete Kalseth Iversen, arkiv

Styreleder i kulturhuset går av umiddelbart

– Håpløst og utmattende

Jo Skorem går av som styreleder i Oppdal kulturhus med umiddelbar virkning som følge av striden rundt Oppdalsmuseet.

Ordfører Kirsti Welander kom med sjokkbeskjeden da hun åpnet onsdagens formannskapsmøte der en av sakene var valg av styre i kommunale selskaper og foretak.

Men i starten av møtet orienterte hun om brevet fra styreleder Jo Skorem der han varsler at han ønsker å fratre vervet som styreleder i Oppdal kulturhus med umiddelbar virkning.

Skorem var innstilt på å ta gjenvalg som styreleder, men har snudd i løpet av de siste dagene.

Bakgrunnen er den langvarige striden rundt Oppdalsmuseet, der frivillige gikk på dagen etter konflikter med ledelsen ved museet og kulthurhusforetaket. Kommunestyret vedtok før jul at styret skulle finne en tredjepart som skulle hjelpe med å løse konflikten.

Styret har ifølge Welander forespurt elleve personer som er psykologer eller har museumsfaglig bakgrunn, om å ta jobben som «fredsmegler». Noen takket nei, andre ble ikke godkjent av de involverte parter.

Skorem skal ifølge ordføreren oppleve situasjonen som «håpløst og utmattende».

Ingrid Grøtte Johanson er konstituert som ny styreleder.

– Vi kan bytte ut styret, men vi kan ikke instruere styret i hvordan de skal løse oppgaven, sa Welander i formannskapet i dag.

Vedtaket i kommunestyret er at det skal hentes inn en ekstern tredjeperson som alle parter godtar.

Lederne ved blant annet Gudbrandsdalsmuseene og industrimuseet på Løkken ble begge kontaktet, men ble ikke godtatt som meglere.

Welander mener styret må forholde seg til kommunestyrevedtaket og finne en megler.

– Jeg har sagt at ansvaret ligger hos styret, og de skal melde tilbake til kommunestyret 9. mai, sa Welander.

Heidi Pawlik Carlson (Krf) er avdelingsleder ved oppdalsmuseet.

– Jeg var inhabil i saken, men vet ikke om jeg kan uttale meg nå.

– Jeg tror ikke du skal det, svarte Welander.

– Det er jeg sterkt uenig i, kom det fra Trygve Sande (V).

– Prinsipielt bør kommunen og kulturhusforetaket ha en veldig høy terskel for å legge munnkurv eller begrensinger på ytringsfrihet, mente Sande.

Welander svarte det var uheldig at en av partene i konflikten hadde anledning til å tale direkte i formannskapet uten at de andre er representert

– Er formannskapet uenige i det? Da bøyer jeg meg for flertallet, svarte Welander.

Ola Husa Risan støttet ordføreren, og rådmannens representant Jan Kåre Husa mente at KrF-politikeren var involert i konflikten og derfor gjorde klokt i å ikke gå inn i diskusjonen.

— Jeg aksepterer det dere sier om at jeg ikke skal uttale meg, jeg har ikke gjort det offentlig og ikke til pressen. Jeg har ikke hatt noen talerstol i kommunestyret, det har de andre hatt, sa Pawlik Carlson før Welander igjen tok ordet.

– Nå er du allerede i en diskusjon, sa ordføreren.

– Jeg er den eneste som ikke har fått anledning til å uttale meg, fortsatte Carlson.

Bjørg Marit Sæteren (Sp) minnet om at alle har full anledning til å kontakte ethvert medlem i formannskapet utenom møtet.

– Forskjellen er at dette er et formelt møte, sa hun.

Tor Snøve (Ap) påpekte på sin side at hele orienteringen om styrelederens avgang kom bardust på.

Trygve Sande (V) ønsket å vite hvilke eksterne tredjeparter som er spurt, og hele formannskapet vil få tilsendt oversikten senere.

Senere i møtet behandlet formannskapet valg av styremedlemmer i kommunale foretak. Jo Skorem hadde egentlig planer om å stille til gjenvalg som styreleder, fram til kontrabeskjeden kom i dag.

Leder i valgkomiteen, Ola Husa Risan (Sp) sa i formannskapet at de i utgangspunktet var innstilt på at styret skulle fortsette, fordi det ville være bra for foretaket.

– Vi så ikke noe poeng i å foreta noen bytter.

Tor Snøve (Ap) foreslo å utsette behandlingen av styrevalg til formannskapsmøtet 9. april og det ble vedtatt.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert