Ulsbergkrysset forbinder ny E6 med eksisterene E6 og riksveg 3 slik det går frem av den regulerte planen. Nye Veier jobber med en ny trasé øst for jernbanen frem til Ulsberg.

Ulsbergkrysset forbinder ny E6 med eksisterene E6 og riksveg 3 slik det går frem av den regulerte planen. Nye Veier jobber med en ny trasé øst for jernbanen frem til Ulsberg. Foto: Statens vegvesen

Ønsker rundkjøring ved Ulsberg, Øie kommenterer:

– Jobber for hele Rennebu

– Ulsbergkrysset blir et punkt der bilistene bremser ned, og det vil være naturlig å stanse her i framtida, sier leder i Innset og Ulsberg grendelag.

Grendelaget for Innset og Ulsberg har søkt Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet om å få rundkjøring i krysset mellom Rv3 og ny E6 på Ulsberg.

De mener krysset vil bli mer fleksibelt med rundkjøring, og knytte veier mot næringsareal på Ulsberg.

– Et areal som foreløpig ikke er med i planene, sier Vegard Hyttebakk i Grendelaget for Innset og Ulsberg. Han mener politikerne er så engstelige for hva som vil skje med Berkåk at de ikke tør satse på Ulsberg.

– Vi har ønsket å få til aktivitet i sørenden av Rennebu, men vi føles oss motarbeidet av kommunestyret, sier han til OPP.

– De er så redde for hva som vil skje med Berkåk at de er blinde for andre områder, mener han.

Nylig kom Nye veiers konsekvensutredning for E6-utbyggingen. Uten Ulsberg.

Han mener ordfører Ola Øie har vært kjempeflink til å profilere Berkåk.

– Men det er ikke noe snakk om Ulsberg, og det er kjempeuheldig. Hvis de ønsker at vi skal være et fellesskap, må alle i felleskapet bli sett og hørt.

 

Ny bensinstasjon

Hyttebakk mener området like nord for Kløftbrua, som kalles Trekanten, skal bli massedeponi, og siden næringsareal, når Nye veier bygger ny E6.

– I framtiden kan kanskje krysset mellom E6 og Rv3 ligge der. Vi håper det kan legges til rette for næring.

Grendelaget har tidligere tatt til orde for å få til bensinstasjon på Ulsberg, og Hyttebakk forteller at ordfører Ola Øie også har foreslått at det regulerte kraftverket ved Ulsberg kan brukes til produksjon av hydrogendrivstoff og strømproduksjon til elbiler.

– Det er litt fjernt ennå, men blant annet Yx-kjeden har sagt at de vil satse mer på hydrogen i framtida.

Han legger til:

– Ulsbergkrysset blir et punkt der bilistene bremser ned, og det vil være naturlig å stanse her i framtida. På ny E6 derfra og mot Trondheim blir det 110 kilometer i timen hele veien, det vil bli vanskelig å få stanset bilene på Berkåk.

Han mener politikerne må tenke regionalt i dette spørsmålet.

– Det er kanskje ikke så strategisk å overse innbyggerne i disse kretsene akkurat nå i disse grensejusteringstider?

– Nei, det er absolutt ikke lurt. Enkelte politikere har blandet disse sakene, det fører til misnøye i kretsene.

Ordfører Ola Øie er ikke enig i lederen i grendelagets betraktninger.

– Jeg jobber for hele Rennebu og at hele Rennebu skal dra i lag. Jeg håper folk i Rennebu legger merke til det gode omdømmet Rennebu har. Jeg får flere og flere positive tilbakemeldinger fra folk både i og utenfor Rennebu om alt det positive som skjer i vår kommune.

Det som forundrer meg at leder i grendelaget på Innset/Ulsberg nå uttaler at det ikke er strategisk å overse innbyggere i disse kretsene akkurat nå i disse grensejusteringstider. Lederen har ved flere anledninger vært tydelig på at han er objektiv i denne saken og ikke vil blande grensejusteringen inn i debatten rundt kryss/næringsareal på Ulsberg. Spesielt når vi har hatt en god dialog rundt saken.

Når det gjelder kryss og næringsareal på Ulsberg har vi hatt flere møter sammen med grendelaget. Det siste møtet vi hadde med nye veier ble det skrevet et omforent referat og jeg har også i ettertid forklart mange i kretsen hvordan saken formelt blir fulgt opp.

Øie legger til:

– Som ordfører jobber jeg for at det blir rundkjøring på Ulsberg og senest i møte med Nye Veier den 13.mars tok jeg opp spørsmålet på nytt. Nye Veier jobber nå inn mot samferdselsdepartementet for å få en god løsning på Ulsberg med rundkjøring, sier han.

– Dessverre er det ikke opp til meg å avgjøre denne saken, men føler meg trygg på at saken blir godt ivaretatt av Nye veier.

 

Når det gjelder arealer så har jeg signalisert til nye veier at vi ønsker det på Ulsberg. Vi får ikke regulert området før kryssløsning er avklart, men planområdet er avgrenset og vil følge reguleringsplan for E6 som sannsynlig vil bli lagt ut i starten av april. Det blir også over 100 mål ved Kløftbrua som kan brukes til næringsutvikling.

Øie avslutter:

– Dette har vi hatt god dialog på med grendelaget på Innset/Ulsberg.

 

Kommentar (1)

  1. Odd Nyberg For 2 måneder siden

    Hold politikerne LANGT unna enhver form for næringsplanlegging. De fleste har jo ingenting å vise til. Veifarende kan... Vis mer Hold politikerne LANGT unna enhver form for næringsplanlegging. De fleste har jo ingenting å vise til. Veifarende kan ikke fylle bensin/lade på Ulsberg, Den gyldne Omvei og Berkåkkrysset. Ei heller spise middag på alle 3. Da Oppdalsporten ble åpnet med politkernes velsignelse, var tankene ganske like. Se proff.no. Selv om Statens Vegvesen holder liv i Oppdalsporten, er den feilplassert og sørger bare for at de som har livets rett ( les overskudd uten støtte ), får dårligere resultater. ( en middag pr dag er nok ) Samme tanken lå bak alle skiheisene. Med en eier som kunne fått lov til å tjene penger, ( slik det etterhvert har blitt , snur det gradvis rett vei ( ref ny heis til over 100 mill ).

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Odd Nyberg For 2 måneder siden

    Hold politikerne LANGT unna enhver form for næringsplanlegging. De fleste har jo ingenting å vise til. Veifarende kan... Vis mer Hold politikerne LANGT unna enhver form for næringsplanlegging. De fleste har jo ingenting å vise til. Veifarende kan ikke fylle bensin/lade på Ulsberg, Den gyldne Omvei og Berkåkkrysset. Ei heller spise middag på alle 3. Da Oppdalsporten ble åpnet med politkernes velsignelse, var tankene ganske like. Se proff.no. Selv om Statens Vegvesen holder liv i Oppdalsporten, er den feilplassert og sørger bare for at de som har livets rett ( les overskudd uten støtte ), får dårligere resultater. ( en middag pr dag er nok ) Samme tanken lå bak alle skiheisene. Med en eier som kunne fått lov til å tjene penger, ( slik det etterhvert har blitt , snur det gradvis rett vei ( ref ny heis til over 100 mill ).

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert