Ny E6 mellom Ulsberg-Vindåsliene skal etter planen påbebynnes neste år.

Ny E6 mellom Ulsberg-Vindåsliene skal etter planen påbebynnes neste år. Foto: Nye Veier

Nye Veier inviterer til tilbudskonferanse:

Starter jakten på utbygger

Nye Veier inviterer til tilbudskonferanse for selskap som vil bygge ut den nye firefelts motorveien gjennom Rennebu.

Nye Veier AS søker nå entreprenør til å bygge firefelts motorvei på strekningen mellom Ulsberg i Rennebu og Vindåsliene i Midtre Gauldal. Hele strekningen åpnes for 110 km/t, får veilys og to ett-løps tunneler der farten må ned i 80 km/t:

Ulsbergtunnelen (1,4 km) og Vindåslitunnelen (2km).

– Dagens E6 er ulykkesbelastet og har gjennomgående lav standard. Det er flere trafikkfarlige partier, og det er mange som lenge har ønsket seg en ny vei, sier Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Trøndelag i en pressemelding.

Den 25 kilometer lange strekningen mellom Ulsberg og Vindåsliene går stort sett i jomfruelig terreng på østsiden av Dovrebanen.

Prosjektet inneholder flere broer og betongkonstruksjoner samt at store mengder med masse skal flyttes. Kontraktstørrelsen er av Nye Veier anslått til ca. 2,6 mrd. kroner eks moms. Prosjektet er tenkt gjennomført i perioden 2020-2023, og mange underentrenører i fjellregionen kan kapre mange oppdrag i byggeperioden.

Det legges opp til en tilbudskonferanse for interesserte entreprenører 26. mars. På tilbudskonferansen vil Nye Veier orientere nærmere om prosjektet og gjennomgå de viktigste punktene i konkurransegrunnlaget.

– Vi gleder oss til å komme i dialog med entreprenører for å finne en god partner for samhandling gjennom hele prosjektet, sier Vatnan.

Konkurransegrunnlaget vil bli gjort tilgjengelig i EU-Supply i uke 12.

I desember 2018 ble det kjent at prosjektet E6 Ulsberg–Vindåsliene er fremskyndet i Nye Veiers porteføljeprioritering.

Vatnan mener at denne prioriteringen vil bidra til en helhetlig og sammenhengende utbygging fordi Statens vegvesen allerede er i gang med ny E6 videre nordover gjennom Soknedalen. Den seks kilometer lange strekningen med en ny tunnel i Soknedalen står ferdig neste år.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert