Kommuneadvokat Kristian Nordheim avviser det siste innspillet fra brøyterne og deres advokat Ivar Chr. Andersskog.

Kommuneadvokat Kristian Nordheim avviser det siste innspillet fra brøyterne og deres advokat Ivar Chr. Andersskog.

Kommuneadvokaten henviser til motorferdselsloven:

Avviser selvtekt

Kommuneadvokat Kristian Nordheim svarer brøyternes advokat på anklagen om selvtekt fra løypekjørere i Gjevilvassdalen.

På kvelden fredag 22. februar bestilte Arne Ivar Bakk på Bakksætra for egen regning løypemaskin fra IL Snøhetta, og fikset dermed skispor på den populære strekningen fra Gjevilvassosen til Resskrysset.

«Ulovlig selvtekt», mener brøyternes advokat Ivar Chr. Andersskog i et brev til Oppdal kommune – og mener kommunen må varsle Statens naturoppsyn for det advokaten mener er brudd på motorferdselssloven.

Advokat Rolf Lynum Bjerkem i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig som håndterer kommunens saker, har vært i kontakt med Oppdal kommune på vegne av kommuneadvokaten.

Dermed kan kommuneadvokat Kristian Nordheim konkludere med at Bakks løypekjøring ikke er lovstridig.

– Kommunen har ikke hatt kontakt med Arne Ivar Bakk angående tråkking av skispor på strekningen Oset-Resset. Kommunen har heller ikke kjennskap til om Snøhetta IL har vært involvert, skriver Nordheim.

Han fortsetter:

– Kommunen er imidlertid kjent med at Bakk driver omfattende utleievirksomhet rettet mot turistnæringen. All den tid de tråkkede skisporene er åpne for allmenheten, er kommunens oppfatning at den motoriserte sportråkkingen har hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann § 3 første ledd bokstav e, jf. motorferdselsloven § 4 annet ledd.

 

Basert på ovennevnte er kommunens oppfatning at den aktuelle kjøringen kan skje uten kommunens samtykke. Kommunen finner det da ikke nødvendig eller naturlig å danne seg noen oppfatning om hvorvidt kjøringen er i strid med privatrettslige reguleringer. Følgen av dette er at kommunen ikke vil foreta seg noe i anledning tråkkingen, skriver han.

Kommentar (1)

  1. Inge Bertil Bruseth For 2 måneder siden

    Da blir det veitekt!!

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Inge Bertil Bruseth For 2 måneder siden

    Da blir det veitekt!!

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert