Oppdrettsgründerne Olav Skjøtskift (t.v) og Stein Kjartan Vik har allerede stamfisk til det nye oppdrettsanlegget som avles frem ved Nofimas anlegg på Sunndalsøra.
Oppdrettsgründerne Olav Skjøtskift (t.v) og Stein Kjartan Vik har allerede stamfisk til det nye oppdrettsanlegget som avles frem ved Nofimas anlegg på Sunndalsøra. Nå er det uvisst om de får bygge anlegget i Oppdal. FOTO: Per Ole Aalberg, arkiv

Oppdrettsgründerne får bruke grunnvann ved Driva:

Får bruke grunnvann ved Driva

Olav Skjøtskift og Stein Kjartan Vik i Oppdal Fjellmat & Fjellfisk har mottatt konsesjon for å ta ut grunnvann til oppdrettsanlegget for fjellørret som gründerne planlegger på Driva.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har gitt konsesjonen til Oppdal Fjellmat & Fjellfisk som er etablert av oppdalingene Stein Kjartan Vik og Olav Skjøtskift.

Denne tillatelsen er sentral å ha på plass og kan bidra til å sette ytterligere fart på planene om oppdrettsanlegget på Driva.

– Dette er en avgjørende milepæl for oss, bekrefter Olav Skjøtskift til OPP.

Han medgir at han er lettet over at denne avklaringen har kommet.

– Vi har hatt løpende dialog med NVE, men har ikke fått noe varsel om når avklaringen ville komme, og om NVE ville avvise eller akseptere grunnvanns- søknaden, selv om vi har hatt et inntrykk av at det ville gå i boks, sier Skjøtskift.

Når konsesjonen for bruk av grunnvann nå foreligger kan duoen søke fylkeskommunen om akvakulturkonsesjon som må på plass for å starte opp.

En rekke sektormyndigheter som Mattilsynet, Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet vil komme på banen i denne delen av prosessen.

– Vi er allerede i full gang med den nye søknaden, bekrefter Skjøtskift. Han opplyser at fylkeskommunen har en maksimal saksbehandlingstid på 22 uker, men Skjøtskift håper at det kan gå raskere enn det.

Det er grunnvann, og ikke vann direkte fra Driva-elva som skal benyttes i vanntankene for både klekkeri og selve produksjon av fjellørret.

Søknaden ble sendt NVE i mai i fjor etter at det var gjennomført omfattende grunnvanns-undersøkelser ved Skoresbruhølen på Driva. Der planlegger gründerne landets største oppdrettsanlegg for fjellørret der målet er å produsere minst 3 250 tonn fjellørret årlig, hovedsaklig for eksport.

Oppdrettsanlegget krever investeringer på nærmere en halv milliard og kan gi opp mot 50 arbeidsplasser.

NVEs konsesjon «gjelder vannuttak i samsvar med den framlagte planen til oppdrett og produksjon av fjellørret til matfisk og kan ikke gjøres gjeldende for andre former for utnyttelse».

Tillatelsen gjelder for uttak av 500 000 kubikk grunnvann i året. Et sentralt vilkår fra NVE er at «avløpsvann skal renses og infiltreres tilbake i grunnen i samsvar med beskrivelsen i konsesjonssøknaden»

Konsesjonen bortfaller hvis ikke arbeidet er satt i gang senest tre år etter at den ble gitt, heter det i brevet fra NVE.

Konsesjonæren er også pålagt en rekke krav knyttet til naturforvaltning der oppdrettsanlegget planlegges:

  • De skal sørge for at forholdene i Driva er slik at stedegne fiskestammer i størst mulig opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon
  • At de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig.
  • Konsesjonæren skal sørge for at forholdene for plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen forringes minst mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak.

Skjøtskift og Vik presenterte planene første gang i OPP 26. februar i 2016. Nå avler de allerede frem stamfisken til det planlagte anlegget i Oppdal. Det skjer ved Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra som OPP besøkte i januar.

Da fortalte duoen at målet er å starte bygging av anlegget våren 2020, og et par år senere kan den første fjellørreten bli sendt ut i markedet. Det meste av fisken er tenkt for det amerikanske markedet, og de har utviklet et nært samarbeid med grossisten Blue Circle Foods.

Vik bekreftet også at de er i dialog med konkrete investorer.

– Jeg ønsker ikke å si noe om omfanget, men vi har fått god respons i investormarkedet og er i dialog med aktuelle aktører. At vi har utholdenhet og jobber strategisk med dette legges merke til, sa Vik til avisen i januar.

–  Når vi nå har mottatt grunnvannskonsesjonen vil det stimulere til å intensivere praten med investorene, bekrefter Olav Skjøtskift.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer