Ingvill Dalseg (t.h) tok i dag opp situasjonen for pelsdyrbøndene i pelsdyrkommunen Oppdal med Høyres landbrukspolitiske talsperson,  Margunn Ebbesen på Høyres landsmøte.

Ingvill Dalseg (t.h) tok i dag opp situasjonen for pelsdyrbøndene i pelsdyrkommunen Oppdal med Høyres landbrukspolitiske talsperson, Margunn Ebbesen på Høyres landsmøte. Foto: Børre Lien

Tok opp pelsdyrnedleggelsen på landsmøtet:

Forventer erstatningsløft

Høyres landbrukspolitiske talsperson lover å ta med innspillene fra Oppdals varaordfører til regjeringen.

Ingvill Dalseg (H) tok i dag opp situasjonen for pelsdyrbøndene i pelsdyrkommunen Oppdal med Høyres landbrukspolitiske talsperson,  Margunn Ebbesen på partiets landsmøte.

-Jeg har formidlet at jeg har forventninger om at tilbudet som blir lagt frem engang før sommeren, må være bedre enn hva som kom frem da Landbruks- og matdepartementet sendte lovforslaget ut på høring, sier Dalseg til OPP.

Regjeringens vedtak om å legge ned pelsdyrnæringa innen 2025 og erstatningsordningene har skapt sterke reaksjoner i hele næringa, også i Oppdal som er landets største oppdrettskommune for rev.

Forslaget fra regjeringen er å kompensere pelsdyrfarmene med inntil 365 millioner kroner, der 100 millioner er skal gå til henholdsvis opprydding og omstilling til annen landbruksvirksomhet. Næringas egne tall viser at det i Oppdal alene vil koste 32 millioner kroner å sanere alle farmer.

På landsbasis vil nedleggelsen i følge uavhengige beregninger fra Oslo Economics koste 2,3 milliarder kroner.

– Jeg har en forventning om mer individuell behandling av hver enkelt bonde, alle pelsdyrfarmerne kan ikke behandles likt, da forskjellene er store på investeringer gjort, drift og egne ønsker for drift frem mot 2025, sier Dalseg, som også tok opp situasjonen for Midt Norsk Fôr i Oppdal.

-Jeg har vært tydelig på at det er utfordringer med forkjøkkenet og distribuering av fôr. Avvikling innenfor en 6 års periode, med ulik avvikling vil gi utfordringer, da dagens ordning er lik fordeling av fraktkostnadene, påpeker hun.

-Det er gode innspill som Dalseg i dag har gitt meg på vegne av pelsdyrbøndene, sier Margunn Ebbesen, som lover å ta med seg argumentene.

-Jeg vil ta med meg disse innspillene og gi de videre til regjeringen før de kommer med forslaget til kompensasjon til oppdretterne, sier Ebbesen.

Fra landsmøtets talerstol snakket Dalseg om lokal verdiskaping i dag, der hun blant annet trakk frem planene om et oppdrettsanlegg for fjellørret, innovasjonssenteret, satsingen på sau, fjellmandel, hytteturisme og mineralnæring.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Dalseg Landsmøte 19

Varaordfører i Oppdal Ingvill Dalseg snakket om lokal verdiskaping på Høyres landsmøte. Foto: Børre Lien

Her er innlegget i sin helhet:

Vi skal tilrettelegge for bærekraftige næringer.

Treindustri, bygg og mineraler – tre viktige satsningsområder i distriktet. Skogens potensial kan unyttes mer, og lokale materialer må brukes til fritidsboliger i egen kommune.

Fra en av landets større hyttekommuner, ønsker jeg å legge til rette for fritidsbebyggelse, der fokus er bærekraft – både når det gjelder areal, bygg, bruk og omgivelser. Innovative tanker og smarte løsninger skal bygg morgensdagens hytter.

Mineralnæringen skal stå sterkt – skiferindustrien er kanskje hjertet i Oppdal – og vi i Høyre skal ikke øke grunnrenteskatten til mineralnæringa sånn som Aps fylkesårsmøte har vedtatt i Trøndelag. Næringsaktørene skal kunne føre penger tilbake i eget selskap og skape mere.

Oppdal får landbasert oppdrettsanlegg for fjellørret, vi har Smak av Fjell – i sau og fjellmandel. Vi må satse på lokal foredling og utnytte potensialet i lokalmatproduksjonen, hvor kvalitet på kjøtt og bruk av beiter er best.

Vi har kultur, historie og reiseliv – følger du Kongevegen over Dovrefjell så kommer du til oss og nord Europas største gravfelt på Vang.

Verktøy for vekst får kommunen bla. igjennom det statlige virkemiddel apparatet Siva, sånn også i Oppdal, hvor det nå skal bygges et innovasjonssenter. Næringshagen er drivkraften lokalt, og bygger opp under regjeringens politikk og satsningsområde.

Torbjørn Siva må bestå!

Som ordførerkandidat har jeg følgende visjon:

Igjennom samskaping skal Oppdal bli Norges mest innovative og bærekraftige fjellbygd.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert