Her kjører løypemaskina innover Gjevilvassdalen fredag kveld.

Her kjører løypemaskina innover Gjevilvassdalen fredag kveld. Foto: Privat

Advokat mener løypeoppkjøring bør straffes:

– Dette er ulovlig selvtekt

Brøyternes advokat mener grunneier brøt loven da det ble kjørt opp løype fra Osen til Resset – og at kjøringen bør straffes.

På kvelden fredag 22. februar bestilte Arne Ivar Bakk på Bakksætra for egen regning løypemaskin fra IL Snøhetta, og fikset dermed skispor på den populære strekningen fra Gjevilvassosen til Resskrysset.

«Ulovlig selvtekt», mener brøyternes advokat Ivar Chr. Andersskog i et brev til Oppdal kommune – og mener kommunen må varsle Statens naturoppsyn for det advokaten mener er brudd på motorferdselssloven.

Noen dager før Bakk fikk kjørt opp skispor hadde brøyterne varslet at de trakk brøytevarslet for strekningen Grøtsetra-Gjevilvasshytta. De ville imidlertid ikke trekke varselet for strekningen Osen-Resset.

Bjørn Ove Ansnes i Skisportens venner forsøkte å få til en avtale om løype også på denne strekningen, og tilbød seg å ta den økonomiske risikoen hvis strekningen senere skulle bli brøytet.

Andersskog og brøyterne takket nei, Ansnes ga opp – og da aksjonerte Bakk.

Andersskog hadde ifølge Ansnes varslet at oppkjøring av skiløype fra Osen ville bli politianmeldt, men avviste senere at denne «trusselen» var blitt fremsatt.

Mandag 25. februar sendte Andersskog i stedet brev til Oppdal kommune og viser til OPP sin artikkel fredagen før om sporleggingen Arne Ivar Bakk sto bak.

«Jeg går ut fra at Oppdal kommune ikke har gitt noen tillatelse til legging av skispor mellom Osen – Resskrysset, og tør be om å få en bekreftelse på dette. Hvis kommunen har gitt tillatelse til Arne Ivar Bakk om å få lagt skispor på denne veistrekning, kan det få juridiske konsekvenser. Men som nevnt så forventer jeg at Oppdal kommune forholder seg til lover og regler. »

Andersskog mener kommunen må undersøke om sporleggingen skjedde i regi av IL Snøhetta, noe idrettslaget har avvist. «Hvis Snøhetta lL skulle være involvert, tør jeg be om en tilbakemelding om hvordan Oppdal kommune tenker å reagere på denne form for selvtekt. », skriver Andersskog som slår fast at dette trolig er et «privat tiltak foretatt av Arne Ivar Bakk».

«Han har således på eget initiativ gjennomført en ulovlig selvtekt, og jeg formoder at Oppdal kommune reagere på denne form for selvtekt.».

Andersskog mener at så lenge veien ikke er brøytet, er veien utmark og dermed er motorisert ferdsel med tråkkemaskin ulovlig  – med mindre kommunen eller grunneier har gitt tillatelse, og skispor legges i regi av idrettslag.

«Hvis Oppdal kommune ikke har gitt tillatelse og skispor ikke er kjørt opp av et idrettslag, så er dette et brudd på Lov om motorferdsel i utmark. I henhold til Naturmangfoldloven har Naturoppsynet anledning til å gi mulkt for brudd på lov og forskrift. Vil kommunen varsle naturoppsynet om disse ulovligheter?», spør Andersskog i brevet som først dukket opp i postlista til Oppdal kommune fjorten dager etter at det var skrevet.

Kommuneadvokat Kristian Nordheim bekrefter overfor OPP at han svarte på brevet fra Andersskog dagen etter, men dette svaret er ikke journalført.  Nordheim vil ikke kommentere saken før brevet er gjort offentlig av Oppdal kommune.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert