Ordfører Kirsti Welander

Ordfører Kirsti Welander Foto: Arkiv

Slik er likestillingen i Oppdal og Rennebu:

Overrasket over gode tall

På kvinnedagen 8. mars slår fersk statistikk fast at kun Trondheim og Snåsa scorer bedre enn Oppdal på likestilling i Trøndelag.

– Det var en veldig hyggelig måling, jeg trodde vi hadde mye å gå på, sier Oppdals første kvinnelige ordfører, Kirsti Welander, til Radio E6.

Det er Statistisk sentralbyrå som har utarbeidet en likestillingsindeks basert på 12 ulike indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene.

Den viser at Oppdal får en totalscore på 74 mot 77 i Trondheim og 76 i Snåsa. Rennebu får 68, som er midt på treet i Oppdal, ifølge fakta som Trøndelag fylkeskommune presenterer.

Oppdal scorer bedre enn landsgjennomsnittet på sju av 12 indikatorer, Rennebu på fire av 12.

Begge kommunene scorer godt på høy andel kvinner i kommunestyret, begge kommunene har 48 prosent kvinnelige representanter.

Både Oppdal og Rennebu har også en svært høy andel kvinnelige ledere i både offentlig og privat virksomhet, 42 prosent av lederne i begge kommunene er kvinner.

Det er også en høy andel kvinner i arbeidsstyrken i begge kommuner, men  fortsatt er det store lønnsforskjeller mellom mann og kvinner selv om Oppdal og Rennebu begge scorer bedre enn landsgjennomsnittet.

Som ellers i landet er det langt flere kvinner enn menn som har høyere utdanning både i Oppdal og Rennebu. I Rennebu er det bare 11,6 prosent av mennene som har høyere utdanning mot 24,3 prosent av kvinnene.

Fortsatt er det på et område likestillingen henger kraftig igjen. Nesten halvparten av kvinnene i Oppdal som er i arbeid, jobber deltid. I Rennebu er det over halvparten. På landsbasis er det bare 35,4 prosent.

– Det er fremdeles for mange kvinner som jobber deltid, fastslår Welander og sier det er noe Oppdal kommune jobber med.

–  Vi ønsker å få til flere heltidsstillinger i helse og omsorg, når vi lyser ut stillinger har vi alltid med i utlysingsteksten at vi ønsker å få til stillingsutvidelser for å få flere ansatte i større stillinger.

På dette interaktive kartet til SSB kan du se hvordan Norges kommuner scorer på de 12 områdene som er kartlagt.

Kommentarer (3)

 1. Inge Bertil Bruseth For 3 måneder siden

  Ser ut som om mange menn er gravide.

 2. Sissel Størvold For 3 måneder siden

  Det synes jeg virkelig du skal satse på! Dere har jo manflu så det skal nok gå greit👍🏻😂

 3. Odd Nyberg For 3 måneder siden

  Likestillingen har nå kommet såpass langt at det bør forskes på muligheter for å gjøre menn gravide. Fertilitet er omven... Vis mer Likestillingen har nå kommet såpass langt at det bør forskes på muligheter for å gjøre menn gravide. Fertilitet er omvendt proporsjonal med flere av disse suksesskriteriene som i hovedsak er utarbeidet av sosialistiske regjeringer. Nå er tiden moden for å kreve en skole tilpasset gutter.

Legg inn kommentar

Kommentarer (3)

 1. Inge Bertil Bruseth For 3 måneder siden

  Ser ut som om mange menn er gravide.

 2. Sissel Størvold For 3 måneder siden

  Det synes jeg virkelig du skal satse på! Dere har jo manflu så det skal nok gå greit👍🏻😂

 3. Odd Nyberg For 3 måneder siden

  Likestillingen har nå kommet såpass langt at det bør forskes på muligheter for å gjøre menn gravide. Fertilitet er omven... Vis mer Likestillingen har nå kommet såpass langt at det bør forskes på muligheter for å gjøre menn gravide. Fertilitet er omvendt proporsjonal med flere av disse suksesskriteriene som i hovedsak er utarbeidet av sosialistiske regjeringer. Nå er tiden moden for å kreve en skole tilpasset gutter.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert