De borgerlige partiene med felles uttalelse:

‘- Et overgrep fra staten

Representantene for de borgerlige partiene i Oppdal mener pelsdyrnæringa blir utsatt for et «overgrep fra staten» dersom regjeringens forslag om nedleggelse og erstatning vedtas, og fremmer et felles krav om full kompensasjon.

«Når Statsmakten nå brukes til å frata pelsdyroppdretterne muligheten til å fortsette en tradisjonelt, lovlig virksomhet, anser vi det som en selvfølge at de får fullt vederlag for sine tap fra statskassen», heter det blant annet i innlegget som du kan lese under.

Stortinget skal i vår behandle regjeringens lovforslag om  nedleggelse av pelsnæringa og erstatningsordningen. Reaksjonene har vært sterke, både på tvangsnedleggelsen og nivået på erstatningene. Mens regjeringen vil gi 500 millioner i kompensasjon, hevder næringa selv at prisen er 2,3 milliarder kroner, og baserer dette på analyser fra Oslo Economics.

– Vi håper at politikerne vil lytte til oss, jeg oppfatter at Venstres trønderbenk på Stortinget søtter oss, sier Trygve Sande til Radio E6. Sande, som representerer partiet sitt i formannskap og kommunestyre,  har undertegnet uttalelsen på vegne av Oppdal Venstre.

Sande mener erstatningene som tilbys ikke holder mål.

– For min del vil jeg understreke at dette ikke er en protest mot et lovforbud, men det blir helt feil når næringa forbys uten at det samtidig innføres forbud mot import av pels.

Representantene for de borgerlige partiene krever i uttalelsen fullt vederlag når næringsforbudet vedtas.

«Smålige avkortinger i dette vederlaget vil oppfattes som en maktdemonstrasjon mot et uskyldig mindretall som er utsatt for et overgrep fra staten».

Dette er uttalelsen:

Uttalelse fra Oppdal Høyre, Oppdal Venstre, Oppdal FrP og Oppdal KrF i forbindelse med erstatningsfastsettelse for tap i forbindelse med gjennomføring av forbud mot pelsdyrnæring i Norge:

Vi, representanter fra «regjeringspartiene» i Oppdal kommunestyre, finner det svært uvanlig at Staten nedlegger forbud mot å fortsette drift av en hel næring. Når Statsmakten nå brukes til å frata pelsdyroppdretterne muligheten til å fortsette en tradisjonelt, lovlig virksomhet, anser vi det som en selvfølge at de får fullt vederlag for sine tap fra statskassen.

Det er vårt syn at bruken av statsmakt på denne måten må kunne sammenlignes med standarden som er fastsatt om full erstatning i grunnlovens § 105. De inngrep pelsdyroppdretterne utsettes for gjennom det vedtatte forbudet, vil for de fleste være både mere omfattende og tyngende enn mange direkte eiendomstap, ettersom hele næringsgrunnlaget, inklusive all økonomisk og personlig innsats, samt betydningen av verdifull kompetanse og kanskje bostedsmuligheter, blir revet bort ved dette forbudet fra Staten.

Vi ber om at det blir sørget for fullt vederlag til pelsdyrnæringens utøvere både for direkte tap samt lidelser som følge av det vedtatte næringsforbudet. Smålige avkortinger i dette vederlaget vil oppfattes som en maktdemonstrasjon mot et uskyldig mindretall som er utsatt for et overgrep fra staten.

Oppdal, april 2019

Oppdal Høyre, Olav Martin Mellemsæter

Oppdal Venstre, Trygve Sande

Oppdal FrP, Sigmund Fostad

Oppdal KrF, Peder Haugset

Vennligst Logg inn for å kommentere