Kjørte ut av E6 på lørdagskvelden:

3.45 med promille – slipper fengsel

En rennbygg er dømt i Sør-Trøndelag tingrett for å ha drukket alkohol etter å ha kjørt ut på E6 i Rennebu.

Kjøringen fant sted en lørdagskveld i oktober 2018. Bilen havnet utenfor veien og ble stående med fronten ned i en skråning på Trondheimsveien i Rennebu.

Nå er mannen dømt til betinget fengsel i 21 dager, samt 10.000 kroner i bot. Han må dessuten gjennomføre et program mot ruspåvirket kjøring i regi av kriminalomsorgen.

Han er funnet skyldig i å ha drukket alkohol i løpet av seks timer etter at han var ferdig med kjøringen, til tross for at han måtte forstå at det kunne bli politietterforskning på grunn av kjøringen.

I dommen heter det at «siktede skal dømmes for etterfølgende alkoholinntak». Han hadde en promille på hele 3,45.

Videre forteller dommen at «siktede har kjørt med høypromille», og at rennbyggen har erkjent å ha et rusproblem.

Rennebumannen ble i 2016 funnet skyldig i å ha kjørt med promille, og dette veide i skjerpende retning da straffen ble utmålt.

I formildende retning ble det lagt vekt på at mannen hadde tilstått å ha drukket alkohol etter å ha kjørt ut av veien.

I tillegg poengteres det at saksbehandlingstiden for utforkjøringen i oktober 2018 har vært lang, og at også dette ble lagt vekt på i formildende retning.

Mannen mister førerretten «for alltid», hvilket i praksis betyr fem år. «Trafikksikkerhetsmessige forhold må veie tyngre enn siktedes personlige forhold», forteller dommen.

Vennligst Logg inn for å kommentere