Fortsatt aktuelt med mer nedskyting:

Fant 237 moskus

Moskustelling på Dovrefjell denne uka identifiserte 237 dyr. Felling er fortsatt aktuelt for å redusere bestanden til 200 dyr.

Den årlige moskustellingen ble gjennomført 3. og 4. april av Statens naturoppsyn (SNO) i samarbeid med Oppdal Bygdealmenning, Lesja Fjellstyre og Dovre Fjellstyre.

Mannskapene fant 172 moskuser i Oppdal og 65 i Dovre og Lesja, til sammen 237 dyr. Dette er et minimumstall, fordi det kan være dyr som mannskapet ikke har fanget opp under tellingen.

I fjor ble det funnet 244 moskuser, så antallet er stabilt til tross for at det i vinter er felt 17 dyr for å redusere bestanden.

Forvaltningsplanen for moskus sier at vinterbestanden på Dovrefjell bør holdes på rundt 200 dyr. Fylkesmennene i Trøndelag, Oppland og Møre og Romsdal rådet derfor i fjor Miljødirektoratet til å felle moskus for å redusere bestanden. SNO fikk i oppdrag å felle 20 dyr nå i vinter og har felt 17 dyr.

– Vi mener det fortsatt er behov for å felle dyr for å få bestanden ned. Uttak for å komme ned på bestandsmålet vil gjennomføres over en periode på tre til fire år, sier seniorrådgiver i Miljødirektoratets viltseksjon, Erik Lund på Miljødirektoratets hjemmeside.

Mannskapet som deltok i årets telling identifiserte 209 voksne dyr og 28 kalver i kjerneområdet for moskus på Dovrefjell. 129 av dyrene er kjønnsmodne kyr. Basert på erfaring gir dette rundt 70 nye kalver fram mot sommeren.

SNO venter likevel ikke vekst i bestanden fordi det er vanlig at mange kalver dør om høsten og vinteren som følge av lungebetennelse. I tillegg dør mange eldre dyr som følge av påkjørsler av tog eller at de blir felt fordi de vandrer ut av kjerneområdet og kommer i konflikt med andre interesser.

Moskusbestanden følges nøye, og i juli er det planlagt en ny telling. Da er det antall nye kalver som skal registreres på Dovrefjell.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments