FANESAK: Gunn Eli Tellebon bærer fanen til Fagerhaug barnehage, og Inger Skarsheim holder styr på kidsa bak.

FANESAK: Gunn Eli Tellebon bærer fanen til Fagerhaug barnehage, og Inger Skarsheim holder styr på kidsa bak.

Barnehager har kort tid på seg:

Får 2,4 mill. til økt bemanning

Fire barnehager i Oppdal får til sammen nesten 2,4 millioner i støtte til økt bemanning.

Det er Stølen private barnehage, Fagerhaug barnehage, Torshaug private barnehage og Bjerkehagen friluftsbarnehage som alle har fått nesten 600. 000 kroner i støtte til økt bemanning.

Våren 2018 vedtok Stortinget en minstenorm for bemanning i barnehagene, og barnehagene har 2019 på seg til å innfri kravet.

Bemanningsnormen for barnehager stiller krav om at barnehagen har en bemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

I revidert nasjonalbudsjett ble Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti enig om å bevilge 100 millioner kroner til dette. I år fordeler regjeringen nærmere 260 millioner kroner.

– Barnehagen er både en trygg omsorgsarena med omsorg og et godt fang å krype opp i, men også en arena for å læring gjennom lek. Det viktigste for god kvalitet i barnehagene er nok trygge voksne. Derfor er jeg glad for at Oppdal kommune har fått nesten 2,4 millioner ekstra til flere ansatte i barnehagene, sier Oppdals varaordfører Ingvill Dalseg i en pressemelding.

Regjeringen har strammet inn kravet til antall barnehagelærere og innført et minstekrav til bemanning i barnehagene.

– Dette er bra for barna, men jeg kan forstå at det kan være vanskelig for de minste barnehagene å få dette til. Det har vi også fått innspill på fra barnehager lokalt. Derfor får de nå ekstra penger i år for å gjøre det enklere å oppfylle kravene, uttaler Dalseg.

– Vi har innført en rammeplan som stiller store krav til hva barna skal få av pedagogisk tilbud og hvordan barnehagen skal følge opp hvert enkelt barn. Sammen med krav til antall barnehagelærere, bemanning og en satsing på kompetanse vil dette gi et løft for kvaliteten i barnehagene.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert