LØS HUND: Det ble for fristende å slippe hunden for dette paret i Vora skjærtorsdag.
LØS HUND: Det ble for fristende å slippe hunden for dette paret i Vora skjærtorsdag.

Drektige simler og hekkende fugler er sårbare i fjellet:

Husk båndtvangen

Også unger på ski og folk som har respekt for hund, skremmes av løse hunder i påskefjellet nå.

– Sjuåringen min hadde akkkurat gått i forveien opp mot fjellet, da jeg så den store hunden komme løpende, sier en mamma. Hun rakk å rope på den unge skiløperen, og paret med hunden passerte mens hun stod igjen med hjertet i halsen.

– Han er redd hunder, og hadde blitt fryktelig skremt om han møtte denne bikkja, sier hun.

– Jeg tviler også på at de hadde kontroll på hunden, sier fotografen, som ønsker å minne folk på at det er mange årsaker nå til å ikke slippe hunden løs.

Båndtvangen inntrådet som kjent 1. april, men mange gjør som paret på bildet; lar hundene løpe.

Fylkesmannnen i Trøndelag skriver på sine hjemmesider at det er mange årsaker til å jobbe med egen kondis og ha hunden i bånd på denne tiden:

Tamrein og villrein er nå på vei inn i vår- og sommerbeiteområdene sine. Etter en lang vinter på «sparebluss» har de lite ressurser å avse til unødig flukt. Drektige simler er særlig sårbar for forstyrrelser, og har behov for ro og fred til å bygge opp fettressursene for å fostre opp kalven sin.

Om du skulle treffe på en reinflokk er derfor lurt å ta ta hensyn til vindretning og respektere reinens behov for ro og avstand. For de som ferdes med hund er det viktig å vise særlig hensyn, og vi viser spesielt til den generelle båndtvangbestemmelsen for perioden 1. april til 20. august (Lov om hundehold).

Vennligst Logg inn for å kommentere