Her kommer bomstasjonene langs nye E6 mellom Melhus og Ulsberg.
Her kommer bomstasjonene langs nye E6 mellom Melhus og Ulsberg.

Kostnadskutt gir billigere reise på ny E6 i 110 km/t:

Kutter bomkostnadene

Forslaget til finansiering av ny E6 Melhus-Ulsberg viser at Nye Veier kutter to bomstasjoner.

– Det er svært gledelig at selskapet nå skal bygge ny E6 mellom Ulsberg og Melhus i Trøndelag rimeligere enn tidligere anslag for strekningen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Dale kommenterer utbyggingen når stortingsproposisjonen for finansiering og utbygging av ny E6 mellom Ulsberg og Melhus nå legges fram. Forslaget skal Stortinget behandle i vår.

E6 mellom Ulsberg og Melhus i Trøndelag er om lag 64 kilometer, og skal hovedsakelig bygges ut som firefelts vei. Det vil være 110 km/t på mesteparten av strekningen.

– Nye Veier har i dette arbeidet klart å få til en utbygging av hovedsakelig firefelts motorvei for en lavere kostnad enn da de overtok prosjektet. Det er vi veldig glade for, sier samferdselsministeren.

Prosjektet består av to deler: E6 Ulsberg – Vindåsliene og E6 Korporalsbrua – Melhus sentrum. Mellom disse to strekningene ligger den seks kilometer lange strekningen gjennom Soknedalen som bygges ut av Statens vegvesen og står ferdig i 2020.

Prosjektet er tidligere anslått av Statens vegvesen å koste 16,9 milliarder kroner. Nye Veier har gjennomgått prosjektet på nytt, kuttet kostnadene med 11,5 prosent og spart 1,9 milliarder kroner. Dermed har strekningen nå en totalkostnad på 15,0 milliarder kroner.

Det foreslås at kostnadskuttene brukes til å redusere kostnadene med 10 prosent  på de tre bomstasjonene nord for Støren, samt redusere bomtaksten på de tre sideveiene nord for Støren til 75 prosent av E6-takstene.

Fortsatt blir det fem bomstasjoner på den nye E6-strekningen Nye Veier skal bygge ut.

  • Storpynten i Rennebu, ny vei 2022, innkreving fra 2023. Standard personbiltakst 31 kr.
  • Garli i Rennebu, ny vei 2022, innkreving fra 2023. Standard personbiltakst 30 kr.
  • Håggå i Midtre Gauldal, ny vei i 2030,  innkreving fra 2031. Standard personbiltakst 24 kr.
  • Røskaft i Midtre Gauldal, ny vei i 2026, innkreving fra 2027. Standard personbiltakst 40 kr.
  • Hofstad i Melhus, ny vei 2020, innkreving fra 2021. Standard personbiltakst 30 kr.

Bompenger skal finansiere 37,8 prosent av totalkostnadene med ny E6 og strekningen er først ferdig nedbetalt i 2045. Da har bilistene betalt inn 5,6 milliarder i bompenger i 2018-kroner.

  • I tillegg kommer bompenger bilister må betale for ny E6 i Soknedal som Statens vegvesen bygger ut og som står ferdig i 2020. Her må bilistene betale 38 kroner.
  • Legg til 30 kr i bompenger for å kjøre på ny E6 mellom Melhus og Trondheim, så innebærer dette at det fra 2031 vil koste over to hundre kroner å kjøre bil mellom Oppdal og Trondheim.
  • Det er lagt opp til at nullutslippsbiler får 50 prosent rabatt, mens vogntog må betale dobbelt pris. Det betyr at en elbil slipper unna med en 100-lapp for en tur Oppdal-Trondheim, vogntogsjåfører må betale over 400 kroner.

Samtidig har Nye Veier bestemt at to av de fem bomstasjonene på veier langs E6 blir ikke etablert. Det blir blant annet ingen bomstasjon på gamle E6 mellom Berkåk og Ulsberg, fylkesveien over Havdal mellom Ulsberg og Berkåk, heller ikke på gamle E6 mellom Berkåk og Garli.

Vennligst Logg inn for å kommentere
1 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
1 Kommentarforfattere
Odd Nyberg Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Odd Nyberg
Gjest
Odd Nyberg

Elbilfordelene vil selvsagt forsvinne – bompenger skal jo finansiere nesten 40 % av kroner 15.000.000.000,- frem mot 2045. Da kan vi ikke kjøre på tilbud…
Mer interessant å se på t/r Trondheim og t/r Værnes. inkl bensin/diesel snakker vi 1000,- til 1500,- pr tur ?
Synes disse pengene heller burde tas fra Oljefondet .