Laksesperra ved Snøvassmælan i Sunndal ble innviet i 2017, men selve rista byttet ut i 2018 på grunn av store driftsproblemer.

Laksesperra ved Snøvassmælan i Sunndal ble innviet i 2017, men selve rista byttet ut i 2018 på grunn av store driftsproblemer. Foto: MORGAN FRELSØY

SV om utryddelse av lakseparasitten:

Vil forby rotenon i Driva

SV i Sunndal vil si nei til å bruke rotenon i Driva for å bli kvitt lakseparasitten i elva.

Kommunestyrerepresentant i Sunndal, Erling Outzen (SV) tar opp saken i en interpellasjon til kommunestyret i Sunndal. Han vil si nei til rotenonbehandling av Driva, når den skal behandles kjemisk om noen år.

Fiskesperra ble satt opp i 2017, og om tre-fire år skal elva behandles kjemisk.

Spørsmålet er hvilken metode som skal brukes for å knekke lakseparasitten gyrodactylus salaris som har ødelagt Driva, ei elv som på 1970-tallet var en av landets beste lakseelver.

Den vanligste metoden for å knekke lakseparasitten  har vært å bruke giften rotenon. Behandling er omstridt fordi rotenon ikke bare tar knekken på gyroen, men all fisk i elva.

Derfor prøves det ut alternative metoder. En aluminiumsløsning har blitt testet ut i Lærdalselva. Enda mer spennende er det at laboratorieforsøk, samt testing i Batnfjordselva på Nordmøre og  i elva Glitra i drammensregionen, viser at klor kan være effektivt.

Selv små mengder med klor tar livet av lakseparasitten, men har ingen negative konsekvenser for fisk, mennesker eller bunndyr.

– Det ser lovende ut, det eneste klor er negativt for er gyrodactylus salaris, sa Anne Kristin Jøranlid, seniorrådgiver i Miljødirektoratet til OPP i desember.

Direktoratet er oppdragsgiver for NIVA, NINA og Veterinærinstituttet, som i samarbeid de neste tre årene skal utrede om klor kan brukes for å bli kvitt lakseparasitten gyrodactylus salaris..

SV vil allerede nå si nei til rotenon i Driva, flere år før en skal velge metode.

«SV-gruppa i kommunestyret har vore imot dette opplegget heile tida, mest av prinsipielle grunnar. No tyder ny forsking på at vi hadde – og har – rett.», heter det i interpellasjonen der det vises til forsøkene med klor.

«Og nyleg offentleggjort forsking under leiing av vårt eige Nofima har påvist utvikling av resistens i lakseyngel frå gyro-infiserte elver. Akkurat det somme av oss har sagt ville skje, og som som har skjedd med Austersjølaksen før.

På bakgrunn av dette, både klorbehandlinga i Gjemnes og påvisinga av utvikling av resistens hos laksen, meiner eg Sunndal kommunestyre bør sende eit kraftig signal til sentrale styresmakter om at vi ikkje ønsker rotenonforgifting av Driva og andre elver i området. Eg håpar ordføraren vil støtte eit slikt signal.», heter det i interpellasjonen.

Derfor foreslår SV et vedtak der det heter:

«Sunndal kommunestyre har merka seg vellykka forsøk med klorbehandling, samt ny forsking som viser utvikling av resistens mot gyro-parasitten hos lakseyngel. Sunndal kommunestyre ønsker på bakgrunn av dette ingen rotenonbehandling av Driva.»

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert