grensejusteringskart

Dette er kartet som Kartverket har utarbeidet over hvor grensen vil gå hvis Rennebu kommune mister fire kretser i sør.

Skjermbilde 2019-04-09 kl. 10.49.01

Dette er kartene som ble lagt ved Plankontorets utredning av en eventuell grensejustering.

Over 400 innbyggere får spørreundersøkelsen denne uka:

Dette kan Rennebu miste

Nå står denne biten av Rennebu på spill - og innbyggerne i de fire kretsene får nå si sin mening.

Denne uka får over 400 innbyggere i Gisnås, Ulsberg-Innset, Søndre Innset og deler av Havdal spørreundersøkelsen om grensejustering. Alle som er over 18 år i løpet av 2019 får spørsmålet i posten.

Blant papirene de får tilsendt får de også se kartet som viser hvor stor del av Rennebu som kan bli en del av Oppdal om Kommunal og moderniseringsdepartementet går inn for grensejustering.

Isåfall vil de fire kretsene bli en del av Oppdal fra 1. januar 2021.

Historisk har ingen av dem tilhørt Oppdal. Gisnås og Havdal har vært en del av Rennebu siden det ble et eget herred i 1839, Ulsberg og Innset tilhørte Kvikne fram til 1966 da denne kommunen ble delt mellom Rennebu og Tynset.

Samlet utgjør de fire kretsene 350 km2, som er 36 prosent av Rennebu kommunes samlede areal.

I forhold til kartet som ble tegnet i forbindelse med Plankontorets utredning, er store deler av Havdal krets nå er fjernet fra forslaget fra Kartverket over områder som inngår i de fire aktuelle kretsene.

Det betyr også at få fra Havdal skal svare på undersøkelsen. I Havdal krets bor det i overkant av tredve personer.

Det bodde per januar 2017 472 innbyggere i de fire kretsene, som er 18,5 prosent av kommunens folketall.

Det er departementet som har bedt om innbyggerundersøkelsen som gjennomføres to år etter at over 203 innbyggere krevde en grensejustering.

I undersøkelsen blir innbyggerne invitert til å komme med sin mening om områdene fortsatt skal være en del av Rennebu kommune, eller bli en del av Oppdal kommune. De kan også svare at det ikke har noen betydning.

Det er Opinion as som gjennomfører selve undersøkelsen, og innbyggerne får påsken til å bestemme seg. Svarfrist er nemlig 26. april, og det kan både svares på nett og per brev.

Fylkesmannen tilrådde i fjor at grensejusteringen ikke gjennomføres nå, men ville åpne for å gjennomføre grensejusteringen dersom Rennebu og Oppdal ikke slås sammen i løpet av denne stortingsperioden.

Rennebu kommunestyre vedtok i juni 2017 enstemmig følgende klare melding: «Rennebu kommunestyre vil på det sterkeste fraråde at den omsøkte grensejustering mellom kommunene Rennebu og Oppdal imøtekommes».

Departementet mente imidlertid det var behov for ytterligere informasjon og ba fylkesmannen i samarbeid med kommunen om å gjennomføre innbyggerundersøkelsen og komme med et svar innen 1. juli 2019.

Departementet tar sikte på å sluttbehandle saken i løpet av 2019,  og innbyggernes synspunkt vil være en del av grunnlagsmaterialet for en slik beslutning, heter det i brevet som nå sendes ut.

 

Skjermbilde 2019-04-09 kl. 09.19.32

Dette er undersøkelsen som innbyggerne skal svare på.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert