Her kommer et ekstra 800 meter langt forbikjøringsfelt mellom Vindalslibrua og Soknedalskrysset. Sett fra nord.

Her kommer et ekstra 800 meter langt forbikjøringsfelt mellom Vindalslibrua og Soknedalskrysset. Sett fra nord. Foto: Statens vegvesen

Får mer E6 for pengene i Soknedal:

Utvides med forbikjøringsfelt

Opprinnelig var det planlagt tre kjørefelt på ny E6 fra Vindalslibrua til Soknedalskrysset. Nå blir det ett ekstra felt.

På den rundt 800 meter lange strekningen fra Vindalslibrua, i sørenden av prosjektet, til Soknedalskrysset vil det bli bygd et ekstra forbikjøringsfelt i nordgående retning, opplyser Statens vegvesen i en pressemeling.

Opprinnelig var det planlagt tre felt på denne delen av nyvegen; to felt i sørgående retning og ett i nordgående med midtdeler imellom. Nå blir det også forbikjøringsfelt i begge retninger på strekningen.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Soknedal

Det ekstra forbikjøringsfeltet i Soknedal sett fra sør. Foto: Statens vegvesen

Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen sier at utvidelsen er et resultat av at «entreprenøren AF og vi har slått hodene sammen».

– Vi har kommet fram til at vi innenfor prosjektets rammer kan bygge en løsning som gir noe mer veg og sikrer forbikjøringsfelt i begge retninger mellom Soknedalstunnelen og den framtidige Vindalslitunnelen sør for anlegget, sier Johnsen.

Han bekrefter at dette gir mer arbeid i anlegget, men planlagt veiåpning høsten 2020 står fortsatt ved lag.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert