MDGs førstekandidat i Oppdal, Mari Rui Heniger med sønnen Johannes ved lekeplassen i Oppdal sentrum. Her vil MDG stoppe privatbilister fra å kjøre.

MDGs førstekandidat i Oppdal, Mari Rui Heniger med sønnen Johannes ved lekeplassen i Oppdal sentrum. Her vil MDG stoppe privatbilister fra å kjøre. Foto: Synnøve Stølen

Vil stanse privatbiler i sentrum og gi gratis busstilbud:

Dette er MDGs miljøgrep

Miljøpartiet de Grønne vil gjeninnføre boplikten i Oppdal sentrum, stenge sambruksgata for privatbiler og ikke legge ut nye områder til fritidsutbygging..

Det går fram av valgprogrammet som lokalpartiet vedtok onsdag kveld. Her går det fram at partiet vil ta grep for å fremme mer bruk av kollektivtransport og mindre privatbilisme.

Partiet vil blant annet stenge den nye sambruksgata i sentrum for privatbilisme. Partiets toppkandidat ved valget i høst, Mari Rui Heiniger, har i OPP tidligere vært kritisk til at privatbiler kan kjøre i gata der biler og fotgjengere skal dele gata, såkalt «shared space». I fjor sommer var hun kritisk til å etablere en populær lekeplass med utgang mot ei gate der det er lov å kjøre med privatbil.

Oppdal MDG vil også profilere skolerutene bedre og tilby alle i kommunene å sitte på med skolebussene som et gratis kollektivtilbud. Partiet vil også stimulere til bildeling ved å sette av arealer ved skyssstasjonen og ved hyttefelt.

Men partiet vil helst begrense hytteutbyggingen, og ønsker ikke å legge ut nye områder til fritidsbebyggelse. MDG vil også gjeninnføre boplikten i boligområdene i Oppdal sentrum, som kommunestyret opphevet i 2016.

Partiet vil også jobbe for flere fulle stillinger i helse- og omsorgssektoren, og legge til rette for forsøk med ønsketurnus.

For de unge vil partiet vil utvide kulturskoletilbudet, etablere en prøveordning med gratis halltid, gi ungdomsrådet talerett i kommunestyret og opprette kantine ved ungdomsskolen.

Partiet stiller for første gang liste ved kommunevalget i Oppdal i høst, og programkomitéen som har utarbeidet et lokalt arbeidsprogram og valgprogram for perioden 2019-2023 har bestått av Sebastian Schmidt, Signe Kari Gulaker Vognild, Ola Vollan, Arne Rønning, Tor Olav Naalsund og Mari Rui Heiniger. Gruppa har også fått innspill fra andre medlemmer til programmet.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
>
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert