Ingvill Dalseg sitter i fylkestinget for Høyre og er varaordfører i Oppdal.

Ingvill Dalseg sitter i fylkestinget for Høyre og er varaordfører i Oppdal.

Gir russen gode råd før maifeiringen:

Vil styrke skolehelsetjenesten

Ingvill Dalseg og Høyre vil styrke skolehelsetjenesten - og gir samtidig åd til russen også før russefeiringen starter for alvor.

– Barn og unge skal oppleve trygghet og omsorg og få riktig hjelp når de trenger det. Gjennom oppveksten skal alle få et godt grunnlag for å mestre sitt eget liv, sier Ingvill Dalseg, fylkestingsrepresentant for Høyre i en pressemelding.

– Hvordan elevene våre har det mens de går på videregående skole i Trøndelag opptar meg. Derfor fremmer jeg en interpellasjon om god psykisk helse for ungdom i Trøndelag for fylkestinget 24.-25. april, fortsetter Dalseg.

Interpellasjonen inneholder forslag til løsninger fylkeskommunen kan bruke for å styrke tilbudet til barn og unge. Blant annet ønsker Høyre å opprette en digital helsesykepleiertjeneste, og styrke lavterskeltilbudene på ungdomsarenaene i fylkeskommunen. Høyre vil særlig styrke skolehelsetjenesten mot gutter, og samtidig la lærlinger bruke skolehelsetjenesten.

For å følge opp interpellasjonen foreslår Høyre å avsette 5 millioner på å styrke skolehelsetjenesten ved de videregående skolene.

– Skolehelsetjenesten er en kommunal oppgave, men vi mener dette er så viktig at vi vil bidra med midler, enten som insentiv eller som økt medfinansiering, for å få kommuner til å delta i satsingen på ungdom, sier Dalseg.

Ungdoms psykiske helse er utsatt på våren, når russefeiringen starter. Ikke alle er med på feiringen, påpeker Dalseg og viser tl at mange russ gruer seg og faller utenfor fordi de ikke har penger til dyrt utstyr eller kanskje ikke har venner å dele tiden med.

Derfor har hun følgende oppfordring til russen:

«Kjære alle russ i Trøndelag! Noen av dere har mange venner å dele russetiden med. Tenk så fint det er om dere inviterer de som ikke får en invitasjon med på tur, aktiviteter og ting som skjer. Tenk så fint hvis man kan inkludere alle i klassen slik at alle føler seg som en del av noe. Jeg håper alle russ i Trøndelag tar skikkelig godt vare på hverandre.»

 

 

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
>

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert