Stortinget har vedtatt forbud av nydyrking av myr, men åpner for dispensasjoner. Ap og Sp stemte imot.

Stortinget har vedtatt forbud av nydyrking av myr, men åpner for dispensasjoner. Ap og Sp stemte imot. Foto: Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Reagerer på formannskapsvedtak om myr:

Oppdal er styrt av klimaskeptikere

Formannskapet i Oppdal åpnet for nydyrking av myr - stikk i strid med anbefalingene i rådmannens forslag til klima- og enegiplan. Det reagerer Miljøpartiet de grønne på.

Arne Braut (Sp) fikk flertall for å åpne for matproduksjon på myr.

Statistikk fra 2018 viser at 36 % av den norske befolkningen mener at klimaendring ikke er en realitet, eller at den i hvert fall ikke er påvirket av menneskelig aktivitet. (NINA, 2018)

De kaller seg selv klimarealister, og de blir kalt klimafornektere av andre. Vi i MDG ønsker et saklig debattklima uten personangrep, derfor sier vi klimaskeptikere.

Blant menn som stemmer FrP, H, KrF eller SP, er andelen over 60%. På landsbygda gjerne enda høyere, og i Oppdal har det nettopp vist seg at også Arbeiderpartiets ordførerkandidat åpenbart tilhører denne gruppen. Godt å vite før valget!

Norges regjering vil redusere muligheten for oppdyrking av myrområder. Dette fordi myr er et stort karbonsluk og -lager (planterester råtner ikke men omdannes til torv og etter hvert kull), og fordi ødeleggelse av myr frigjør klimagasser som metan og lystgass, og selvsagt fordriver stedegne planter og dyr.

Formannskapet i Oppdal går motsatt vei, her vil man til og med prioritere å gi tilskudd til nydyrking av myr. Fagfolket hos Rådmannen hadde innstilt på å prioritere tilskudd til nydyrking og drenering av vassjuk jord, men ikke myr. SP foreslo å prioritere tilskudd også til drenering av myr, og dette fikk flertall med stemmene fra SP, H og delvis AP.

Foreslagsstilleren fra SP brukte følgende argument: «Det er vanskelig å forstå klimafordelene ved at IKEA får lov å sette opp et bygg på ei myr, mens den ikke kan brukes til å dyrke mat»

Stoler han mer på kommunestyret i Vestby enn på FNs klimapanel – eller mener han at når andre gjør feil så må Oppdal følge på og gjøre samme feil?

Sebastian Schmidt, 4. kandidat MDG

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert