Idrettslagsleder om politikerutspill:

Unyansert om barneidrett

Leder i Oppdal idrettslag mener barneidretten i Oppdal drives langt bedre enn det ordførerkandidat Ingvill Dalseg (H) påstår i et debattinnlegg.

I OPP 16.mai og på opp.no kommer ordførerkandidaten fra Høyre, Ingvill Dalseg, med påstander og spørsmål om barneidretten i Oppdal.

Innlegget til Dalseg tar opp noen viktige problemstillinger, men innlegget vitner også om manglende nyansering med tanke på barneidrett og litt begrenset kunnskap om «dagens tilstand» og hvordan idretten foregår i Oppdal.

Det er gledelig å se en ordførerkandidat som har en mening og bryr seg om rammene og vilkårene i barneidretten. Jeg mener at det er viktig at kommunen og politikerne setter langt større fokus på barneidretten både gjennom å ha tanker om dette og også i forhold til prioriteringer, anlegg og økonomiske rammer. Barneidrett er et stort og til dels vanskelig område som de fleste har meninger om.

Det er merkelig for meg å forholde meg til utsagnet «Oppdal blir aldri best i idrett». Det er i utgangspunktet meningsløst å måle idrett/barneidrett ut i fra prestasjonene til ei bygd. Ideen kan imidlertid være god – og jeg er åpen for bygdas deltakelse i en allkamp mot rennbyggen dersom det er dette som skal til for å bevise at Oppdal absolutt kan være best i idrett.

Oppdal kan vise til store prestasjoner både i topp. Personer som Ragnhild Mowinckel, søstrene Øyre Slind, Timon Haugan, Kristin Moen Skaslien er helt i toppen i verden i sine idretter. Elias Ishoel er en av verdens superidrettsstjerner og Aksel Lund Svindal er en legende i idrettsverden på mange måter. Her kan jeg legge ved Vebjørn Rodals berømte løp, som for meg, er en av Norges største idrettsprestasjoner. Oppdal har i tillegg flere tidligere verdensmestere og en oppdalsalpinist som en gang parkerte Bode Miller med god margin i sin paradegren (storslalåm).

Jeg kunne nevnt mange flere eksempler, men poenget er at disse personene har eller har hatt en tilknytning til idretten i Oppdal. Oppdal har et av de aller beste skigymnasene i Norge (og Norge som nasjon er en av de aller beste i verden i alpint). I tillegg har vi et curlingmiljø som jevnlig driver frem topputøvere. Det er slik sett vanskelig å si noe annet enn at Oppdal har vært og fortsatt er veldig god på idrett.

Tilstanden til barneidretten i Oppdal kan måles ut i fra innhold og bredde. Oppdal, som et lita bygd, har utvilsomt har et variert og bra tilbud både i forhold til sommer og vinteridretter. Idretten på Oppdal er også veldig gode når det kommer til arrangement – og har tradisjon for å arrangere relativt store og omfattende mesterskap og konkurranser.

Det beste parameteret for å måle rammene for barneidretten er tilgjengelighet for alle, og om det finnes barrierer som gjør at enkelte ikke kan delta, og om det er en stor eller liten andel av barn som deltar. Med noen helt få unntak driftes idretten i Oppdal av mennesker som stiller på dugnadsbasis. Gjennom deres arbeid og iherdige innsats er det mulig for idrettslaget (og andre klubber og lag) å holde medlemsavgift/ treningsavgifter på et veldig lavt nivå. Dette gjør at terskelen for å delta er så lav som mulig. Medlemskontingenten i Oppdal Idrettslag er på kr. 100,- og et familiemedlemskap koster kr. 400,-.

Sammenlign gjerne disse tallene og treningsavgifter opp imot medlemskap/treningsavgifter i tilsvarende idrettslag i andre bygder og byer. Medlemstallene til de øvrige idrettslagene og klubbene i Oppdal er ikke kjent for meg, men Oppdal idrettslag alene har ca. 1100 medlemmer. Av ca. 7000 innbyggere i Oppdal så mener jeg dette viser en stor oppslutning og deltakelse i idretten i Oppdal.

Dalseg stiller spørsmålstegn ved kulturen og ledelsen i lagene, og hun undrer over hvilken idrettsfilosofi vi arbeider etter i Oppdal. Idrettsfilosofien for barneidretten i Oppdal idrettslag, kommer tydelig frem i både i vedtekter for idrettslaget og i klubbhåndboka som er utarbeidet i samarbeid med alle som er en del av idrettslaget. Disse dokumentene gjenspeiler rammene som er lagt av Norges idrettsforbund og barneidrettsbestemmelsene. Oppdal Idrettslag sin visjon er «Flest mulig – lengst mulig».

Idrettslagets verdier er i klubbhåndboka beskrevet under hovedgruppene: inkludering, utvikling og glede. Våre trenere er engasjerte, tar kurs og styrker sin kompetanse når det kommer til det å være fritidsledere for barn og ungdom. Jeg vil påstå at Oppdal idrettslag er inkluderende og lever opp til sin visjon. Alle barn blir sett og verdsatt i sitt møte med laget. Idretten i Oppdal bidrar også, hver eneste dag, til «fjellbygda som oppdrar barn» – men vi ønsker pilotprosjektet med samme navn velkommen som bidragsyter.

Spørsmålet om differensiering er betimelig stilt, – men er vanskelig og sammensatt. Dette er noe styret, lagledere og trenere har et bevisst forhold til i hverdagen og som diskuteres jevnlig. Jeg har medfølelse og forståelse for historien om den ni år gamle gutten som blir satt på benken eller ikke får spille med sine venner. Jeg mener imidlertid at historien om fotballakademiet stammer fra et privat treningstilbud som ikke har røtter i Oppdal. Detaljer i historien skal ikke forekomme innen barneidretten på Oppdal. Hos oss er det lik spilletid, full premiering, ingen slik differensiering eller rangering av utøvere i denne årsklassen. Dersom historien stammer fra en av Oppdal idrettslag sine treninger eller konkurranser så vil jeg beklage dette og gjøre mitt for å rette dette.

Vi skulle gjerne sett at enda flere barn deltok i idretten og at disse fortsatte helt til voksen alder. Alle barn og voksne er hjertelig velkommen hos oss. På tross av dette er det frafall i barneidretten av forskjellige årsaker. Det er imidlertid en vanvittig overforenkling å peke på at differensiering og spissing mot toppidrett er årsaken til frafallet i idretten. Her mener jeg at det er viktig å forstå at idrett i utgangspunktet handler om prestasjoner og «kamping». Det er jo dette som er essensen og som gjør idrett så spennende og en arena for utvikling, mestring og glede. Å diskutere idrett uten eller isolert fra prestasjoner og resultater blir som å spille fotballkamp uten at det er målstenger på banen. Det blir en meningsløs og demotiverende kamp. På samme måte kan ikke idretten ha som mål å treffe ALLE, eller ta det fulle ansvar for «livsmestringen» (hva nå dette betyr) av Oppdals barn.

Jeg er utrolig stolt av alle trenere lagledere og styremedlemmer som står på i «barneidrettsdugnaden» i Oppdal. Sammen sørger disse menneskene for et inkluderende, rikt og variert tilbud av aktiviteter for barn og unge i Oppdal. De utfører dette «arbeidet» i tråd med en gjennomarbeidet og, etter min mening, god filosofi som er til fordel for alle barn i Oppdal – også de som går videre mot toppidrett. Uansett er bidraget til folkehelse og livskvalitet vanvittig stort – både for barn og voksne. Bidraget er især til fordel for de voksne kritikerne som står på sidelinjen og ikke selv bidrar i dugnaden.

Med vennlig hilsen

Bjarne Brattbakk

Leder Oppdal idrettslag

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments