Nestuggu består av 24 leiligheter like ved Gamle Kongeveg.

Nestuggu består av 24 leiligheter like ved Gamle Kongeveg. Foto: MORGAN FRELSØY

MDG vil reversere fem år gammelt vedtak:

Derfor bør boplikt gjeninnføres

Miljøpartiet De Grønne vil gjeninnføre boplikten i Oppdal sentrum, som ble fjernet i 2014. Her forklarer andrekandidat for MDG, Tor Olav Naalsund hvorfor.

Oppdal MDG vil arbeide for eit livskraftig lokalsamfunn som er attraktivt å bu, arbeide og leve i.
Eit godt og velprøvd verktøy som legg til rette for det er buplikt. Vi meiner buplikta bør bli gjeninnført i Oppdal sentrum, og at det bør bli ein meir restriktiv politikk på dette også i grendene. Til dømes bør nye bustadfelt i grendene være for fastbuande.

Eit godt lokalsamfunn kjenneteiknast mellom anna av gode sosiale møteplassar. Slike sosiale møteplassar forutan arbeidsplassen kan i Oppdal være; idrettsbanene, kulturhuset, turområdene, skiheisen, dugnaden, handelsområde og ikkje minst grenda/ gata der ein bur.

Det er idag eit betydeleg antal fritidsbustader i sentrum, og det vil bli fleire med ordninga vi har idag. Fritidsinnbyggaren i Oppdal er bra folk det, ingen tvil, men dei vil naturlig ha andre behov og anna rytme i nærområdet enn den fastbuande, og dette sett sitt preg på eit område.

Dette er kanskje ikkje eit problem idag, men blir det auka press på attraktive bustader kan det mellom anna medføre ei prisauke som kan bli tøff for folk med ein vanlig jobb og normal inntekt og som vil være fastbuande i Oppdal.

MDG arbeider for ei bærekraftig framtid. Mindre reising og lågare materielt forbruk for kvar enkelt av oss er ein viktig del av ei slik framtid. Oppdal MDG vil derfor legge til rette for at vi finn det vi treng for høg livskvalitet i vårt nærområde, i livskraftige lokalsamfunn.

Helsing Oppdal MDG
v/ Tor Olav Naalsund, 2.plass på MDG-lista til kommunevalget

Kommentarer (2)

 1. Oddvar Magne Skjørstadmo For 4 måneder siden

  Er det ikke slik her i Oppdal, at hvis du har et hus eller leilighet du ikke bor i selv, så skal den eventuelt leies ut ... Vis mer Er det ikke slik her i Oppdal, at hvis du har et hus eller leilighet du ikke bor i selv, så skal den eventuelt leies ut og brukes som helårsbolig sånn det er nå også?

 2. Kurt Guldvik For 4 måneder siden

  Boplikt i sentrum er absolutt til det beste for de fastboende på Oppdal.

Legg inn kommentar

Kommentarer (2)

 1. Oddvar Magne Skjørstadmo For 4 måneder siden

  Er det ikke slik her i Oppdal, at hvis du har et hus eller leilighet du ikke bor i selv, så skal den eventuelt leies ut ... Vis mer Er det ikke slik her i Oppdal, at hvis du har et hus eller leilighet du ikke bor i selv, så skal den eventuelt leies ut og brukes som helårsbolig sånn det er nå også?

 2. Kurt Guldvik For 4 måneder siden

  Boplikt i sentrum er absolutt til det beste for de fastboende på Oppdal.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert