Vil ha individuell vurdering og dekke sanering av farmer:

Jekker opp pelsdyrerstatningen

Regjeringspartiene kommer pelsdyrnæringen i møte og lover at sanering av pelsdyrfarmer skal dekkes av staten – og at hver oppdretter får individuell erstatning. Næringen selv er sjokkert over forslaget.

Forslaget ble lagt fram onsdag av flertallet i Næringskomiteen, medlemmene fra de fire regjeringspartiene.  Regjeringen kommer pelsdyrbøndene i møte på følgende punkter:

Riving/opprydding: Komiteen ber staten dekke de faktiske kostnadene knyttet til riving og opprydding av pelsdyrhus.

Kompensasjon for ikke-realiserbar kapital: Det skal beregnes en individuell kompensasjon, basert på bokført verdi, som tar hensyn til gjeldssituasjonen knyttet til pelsdyrdriften på hvert enkelt bruk.

Omstilling/pensjon: I tillegg til de 100 millioner kroner i omstillingsmidler, ber vi regjeringen utvide kompensasjonsordningen slik at det kompenseres for lavere årlig alderspensjon som følge av uttak av alderspensjon tidligere enn fylte 67 år

Individuell behandling: De fire regjeringspartiene går også inn for en individuell behandling på bruksnivå av samtlige aktive pelsdyrbønder. Den angivelige totalrammen er å forstå som en overslagsbevilgning.

Regjeringen foreslo opprinnelig å tilby 510 millioner kroner til oppdretterne gjennom forskjellige ordninger. Næringen kalte det et svik og et ran, og mener selv gjennom analsyer gjort av Samfunnsøkonomisk analyse og Oslo economics at erstatningene må bli minst 2,3 milliarder kroner.

I det nye forslaget er beløpet økt med 79 millioner kroner.

– Dette er kun et overslag, sa Ørsal Johansen (Frp) ifølge Nationen da han la fram dagens proposisjon. Og la til:

– Det vil koste det som det koster.

Forslaget om et næringsforbud mot pelsdyr skal behanles av Stortinget, og pelsdyrnæringen skal ifølge lovforslaget avvikles innen 2025.

Rystet

Norges Pelsdyrslagslag er rystet over regjeringens nye lovforslag:

– Dette er en prosess som raserer liv, sier Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

Han er rystet over at KrF står for dette, og mener landbruksminister Olaug Bollestad har begått et historisk svik mot landbruket.

– Dette vil ruinere familier over hele Norge og etterlate mange i bunnløs gjeld. Det er ikke mulig å sette en fast ramme. Om staten for første gang faktisk skal rasere og forby en næring, så må de gjøre opp for seg, sier Skadsem.

Det er i dag rundt 200 pelsdyroppdrettere i Norge, Oppdal har 17 igjen og er en av Norges største pelsdyrkommuner.

Kommer i møte

– Det skulle bare mangle at staten kompenserer for de faktiske kostnadene. Vi vil ta hensyn til enkeltmenneskene i næringen, og derfor går vi inn for at hver enkelt pelsdyrbonde får individuell behandling av sin sak, og at kompensasjonsordningen blir forskriftsfestet, sier Morten Ørsal Johansen (FrP) i en pressemelding.

– Dette har vært en vanskelig sak for Høyre, men jeg er glad for at vi nå kommer bøndene i møte på flere av områdene de etterlyste. Vi skal ta hensyn til enkeltmenneskene i næringen, og går derfor inn for individuell behandling av hver enkelt sak, sier Margunn Ebbesen (H).

– Venstre er glad for at vi har fått gjennomslag for avvikling av pelsdyrnæringen i Norge, samtidig som de rundt 170 pelsdyrfarmerne som driver i dag, får en god kompensasjon. Dette er først og fremst en god dag for dyrevelferden i Norge, men også pelsdyrfarmerne har god grunn til å være fornøyde med det vi har kommet frem til i samarbeid med de fire partiene i næringskomiteen, sier André N. Skjelstad (V).

– Den viktigste endringen i enighetene mellom regjeringspartiene er en styrket kompensasjon til pelsdyrbøndene og at de faktiske utgiftene i forbindelse med riving av driftsbygninger og opprydding dekkes.  Her er det kommet viktige og veldokumenterte innspill fra pelsdyrnæringen om omfang og kostnader. Dette tar vi nå hensyn til. Vi er enige om at kostnadene ved avvikling vil bli høyere enn det er lagt til grunn. Vi anser rammen på 505 mill. kr som en overslagsbevilgning, sier Steinar Reiten (KrF).

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments