Ingvill Dalseg fikk med seg pelsdyroppdretter Martin Ishoel til møte med Høyres medlemmer i Næringskomiteen.
Ingvill Dalseg fikk i fjor med seg pelsdyroppdretter Martin Ishoel til møte med Høyres medlemmer i Næringskomiteen.

Dalseg fornøyd med bedre kompensasjon:

Oppdretterne har blitt hørt

Ingvill Dalseg takker oppdrettere i Oppdal for å ha forbedret tilbudet til pelsdyrnæringen når den tvangsavvikles. Sps leder i Næringskomiteen føler seg ikke trygg på resultatet.

En rekke oppdalspolitikere har forsøkt å få bedre kompensasjoner for pelsdyrnæringa enn det regjeringen la opp til. Under høringen i Stortinget ba ordfører Kirsti Welander om at staten måtte behandle oppdretterne anstendig, og Ingvill Dalseg fikk oppdretter Martin Ishoel med seg til Oslo for å møte Høyres representanter i Næringskomiteen.

Også Morten Olsen i KrF har forsøkt å påvirke partiet som har landbruksministeren, til å forbedre kompensasjonen når næringen legges ned i 2025.

Nå kommer regjeringspartiene pelsdyrnæringen i møte på flere punkter.

Det er varaordfører Ingvill Dalseg (H) fornøyd med, selv om hun mener at en avgjørelse om å legge ned pelsdyrnæringen ikke er en god avgjørelse.

– Heldigvis har vårt lange og harde arbeid blitt hørt, sier Dalseg og takker næringen i Oppdal som Dalseg mener har spilt politikerne gode og bidratt til en bedre kompensasjon ved avvikling.

– Spesielt Martin Ishoel gjorde stort inntrykk på næringskomiteen, med sin presentasjon. Den var meget godt gjennomarbeidet og lagt frem på en saklig måte. Jeg tar av meg hatten for næringen, sier Dalseg.

Norges Pelsdyralslag mener nettopp Martin Ishoel vil tape millioner på bruken av begrepet «bokført verdi» i erstatningsutbetalingene.

SP IKKE TRYGG

Senterpartiets Geir Pollestad, som er leder i Næringskomiteen, er ikke like fornøyd:

– Det er svært skuffende at regjeringspartiene på Stortinget bekrefter at de vil svikte pelsdyrnæringen og landbruket gjennom forbudet mot pelsdyr. FrP sier at bøndene bør juble etter dagens enighet, men det er vanskelig å juble når regjeringen tar fra dem jobben og næringsgrunnlaget, sier Pollestad.

Sp føler seg ikke trygg på at de varslede forbedringene av erstatningen faktisk kommer til å skje.

– Det er bra at partiene forbedrer det katastrofale tilbudet som landbruksminister Olaug Bollestad (Krf) ønsket. Det er likevel høyst usikker på om dette vil være nok til at ingen skal tape økonomisk. Det er ingenting i enigheten som garanterer full erstatning, understreker Pollestad.

Stortinget skal etter planen behandle saken 13. juni.

– Frem til stortingsbehandlingen vil Senterpartiet går nærmere inn i enigheten partiene har kommet frem til. Senterpartiet vil ikke gi opp kampen for pelsdyrnæringen før Stortinget har stemt, sier Pollestad.

Vennligst Logg inn for å kommentere