Kjetil Skogrand.

Kjetil Skogrand.

Varig endring for Kjetil & co:

172 år gammel bedrift skifter navn

Oppdal Brannkasse ble stiftet i 1842. Nå skifter den navn.

De gjensidige brannkassene i Norge endrer navn til Varig , men samarbeidet med Gjensidige fortsetter som før. Endringen skyldes et ønske om redusert forvekslingsfare mellom Gjensidige Forsikring ASA og Brannkassene som egne juridiske enheter, heter det i en pressemelding.

Nytt navn på selskapet i Oppdal og Rennebu er «Varig Oppdal-Rennebu gjensidig».

Brannkassene er selvstendige og medlemseide forsikringsselskap med konsesjon for brann og naturforsikring, og samarbeider tett med Gjensidige Forsikring. Brannkassenes (Varigs) formidling av Gjensidiges produkter vil fortsatt skje under Gjensidiges merke. Dermed har navneendringen ingen konsekvens for forsikringskundene, presiseres det i pressemeldingen.

Varig fortsetter et langvarig samarbeid med Gjensidige Forsikring ASA, og det pekes på at selskapene har felles opprinnelse, historie og er fullt integrert med IT-systemer, produkter og oppgjør.

Daglig leder Kjetil Skogrand sier Varig Oppdal-Rennebu vil fortsette å være en lokal støttespiller, og skal bidra til lokalsamfunnet, noe selskapet har drevet på med siden 1842, sier han.

– Vi har ansatte med til sammen over 65 år samlet forsikringserfaring på kontoret i Oppdal og Rennebu, og vi er godt rustet for å fortsette det gode samarbeidet med våre kunder, sier Kjetil Skogrand, daglig leder i Varig Oppdal-Rennebu.

En av våre viktigste oppgaver er å arbeide med skadeforebygging, da gjerne i samarbeid med andre aktører som f.eks. brannvesenet. poengterer Skogrand.

– Vi ønsker å delta i mange aktiviteter for og bidra til å heve kompetanse hos lokalbefolkningen, sier Skogrand.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert