Geir Arild Espnes fikk se scootertraseen i Holtålen på nært hold i vinter.

Geir Arild Espnes fikk se scootertraseen i Holtålen på nært hold i vinter. Foto: Privat

Sp-toppen om scootertrasé i Storlidalen:

– Bra for folkehelsen

Senterpartiets ordførerkandidat, NTNU-professor Geir Arild Espnes, mener en scootertrasé i Storlidalen vil være et verdifullt tilbud for alle som ikke kommer seg ut på ski.

En arbeidsgruppe jobber med å utrede om det er mulig å etablere en snøscooterløype i Storlidalen mellom Lønset og Storlia.  Det skjer etter en befaring i Holtålen der det er etablert en snøscootertrasé for fritidskjøring.

Politikerne har fra før lagt død tre traseer i Oppdal på grunn av motstand blant grunneiere og hensynet til tamreindrifta.

Arbeidsgruppa har hatt informasjonsmøte og 20 grunneiere på strekningen er kontaktet, opplyser bonde i Storlidalen, Magnus Grøtan Heggstad til OPP. Målet er at en scooterløype skal gi ekstra næringsinntekter, og overfor OPP sammenligner Grøtan Heggstad et slikt scootertilbud om vinteren med moskussafari om sommeren. Han understreker at planene foreløpig er på idéstadiet. Hvis grunneierne er positive må også traseen utredes av kommunen og godkjennes av kommunestyret.

Grøtan Heggstad sitter i arbeidsgruppa som fikk med seg Senterparti-politikere i Oppdal til Holtålen. Blant dem er ordførerkandidat Geir Arild Espnes, og han er positiv til planene om ei snøscooterløype.

– Å lage scooterløype er en god måte å regulere scooterkjøring på. Samtidig får vi flere ut i naturen, som ellers ikke ville fått den muligheten, sier Geir Arild Espnes til OPP.

Han peker på at en snøscootertrasé i Storlidalen er bra for de som av ulike årsaker ikke går på ski.

– Vi som går på ski kommer til å fortsette med det uansett, sier Espenes som mener det å få folk ut i naturen i seg selv er helsebringende.

– Det er mange positive ting ved det å komme ut i naturen, selv om man ikke gjøre det for egen maskin. Som det å kunne tenne bål eller drive med isfiske, sier han og forteller at det var noe av det senterpartigruppa fra Oppdal fikk oppleve da de var på befaring i Holtålen i februar.

– Da var naturopplevelsen der likevel. Og med firetaktsmotorer er det lite støyproblemer med dagens snøscootere, sier Espnes og tilføyer at det blir endre mindre støy når det blir elektriske scootere.

På spørsmål om Oppdal senterparti ønsker å legge til rette slik at det blir en scooterled i Storlidalen, ønsker Espnes ikke å gå lenger enn å si at partiet ønsker å være med og bidra til at de som har disse ideene lykkes.

– Det er viktig at man finner scooterleder der man ikke skaper konflikter med skiløyper og med hyttefolk, understreker ordførerkandidaten, som mener at alle parter må bli hørt. En snøscootertrasé må utredes i Oppdal kommune og godkjennes politisk i kommunestyret.

– Er det mulig å få til dette uten at det blir konflikt?

– Det er målet. Og det er mitt utgangspunkt; det vil bestandig være noen som ikke ønsker dette. Men vi skal ikke lage scoorterløype der det går ei skiløype.

 

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert