Politikerne vil presse på for jernbanesatsing:

Står sammen for mer tog

Kommunestyret i Oppdal vil spørre oppdalingene om togbruk for å legge press på arbeidet for to-timersavganger på Dovrebanen.

Arne Braut (Sp) ba i en interpellasjon i kommunestyret onsdag ordfører Kirsti Welander redegjøre for hva som gjort fra kommunens side vedrørende dagens togtilbud. Han lurte også på hvilke tiltak ordføreren vil gjøre for å intensivere arbeidet med å bedre kollektiv- og togtilbudet til og fra Oppdal.

I dag er pendlere i Oppdal som arbeider i byen henvist til å ta regiontoget på Dovrebanen, og morgenavgangen fra Oppdal til Trondheim stopper i to måneder hver sommer.

Welander viste til at ordføreren sitter i jernbaneforum og at hun har hatt møter med medlemmer i transportkomiteen i fylket. Samtidig forklarte Welander at det i Trøndelag har vært stort fokus på elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen.

– Utbedringen av bedre rutetilbud er avhengig av elektrifisering. Så lenge regjeringen ikke gjør noe med dette, får vi ikke gjort noe med rutetilbudet.

Kommunestyret vedtok å ta interpellasjonen til Braut opp til behandling. Der foreslo Kari Toftaker (Sp) å spørre folket om togtilbudet:

– Vi må lytte til folket, og få fram fakta. Folk vil bruke mer tog om det blir flere avganger, sa Toftaker.

Hun fikk flertall for å be rådmannen kommer med et forslag til en innbyggerundersøkelse for å kartlegge hvor mange innbyggere som vil benytte toget hvis antall togavganger øker. Rådmannen skal legge fram forslag til fremdrift for formannskapet.

Kirsti Welander pekte på det pågående arbeidet med busstilbudet i Trøndelag fylkeskommune, som medfører et redusert busstilbud sør for Trondheim. AtB forklarte kuttene i busstilbudet med at «Oppdal er en togkommune».

– Vi er enige i at tog er et godt alternativ til buss på strekningen Oppdal – Trondheim, men det betinger en hyppigere frekvens enn i dag, sa Welander.

Hans Bøe (V) kommenterte at Sp og Ap har sittet i en mannsalder med makt i fylket, uten at det har blitt flere tog sør for Lundamo.

– Jeg er lett frustrert over satsing på vei fremfor satsing på jernbane, sa Bøe med henvisning til forestående utbygging av motorvei på E6 gjennom Rennebu.

– Det er paradoksalt at en skal først bygge autostrada, og så etterpå bygge ut jernbanen. En god vei kan ikke erstatte en god togkupé.

Arne Braut (Sp) mente en ikke trengte å spørre folk om de vil ta toget:

– Vi vet at om toget går, så tar folk toget. Vi sør i fylket kan stille krav om rettferdig kollektivløsning, sa Braut som etterlyste felles politisk press slik at stortingspolitikerne i statsbudsjettet til høsten bevilger 800 millioner til utbedringene som kan gi to-timersavganger på Dovrebanen.

Kommunestyret i Oppdal vedtok deretter en uttalelse der det heter at kommunestyret «forventer at Trøndelag fylkeskommune intensiverer arbeidet med et bedre tog-tilbud sør for Trondheim. Trønderbanen sør for Trondheim må omfatte en helårlig rute for pendler-toget om morgenen, samt flere avganger enn i dag i begge retninger».

I vedtaket heter det også at kommunestyret forventer at Trøndelag fylkeskommune arbeider sammen med Oppdal og de andre medlemmene i Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen, Jernbanedirektoratet, Samferdselsdepartementet og Stortinget for å nå målsettingen om to-timer frekvens på regiontoget Trondheim – Oslo.

En studie utført av Rejlers har tidligere fastslått at to-timersavganger er mulige med utbygginger til drøyt 800 millioner kroner av Oppdal og Dombås stasjon, samt krysningsspor i Drivdalen.

I en fersk utredning om regiontogene i Norge som Jernbanedirektoratet står bak, slås det fast at totimersfrekvens på Dovrebanen vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt først når dobbeltspor fra Oslo til Hamar og Lillehammer er utbygd.

Vennligst Logg inn for å kommentere
2 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
2 Kommentarforfattere
Stig Ove RiseOdd Nyberg Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Odd Nyberg
Gjest
Odd Nyberg

Ingen – ikke politikerne heller – kan stoppe vedtaket om ny 4-
felts vei fra Ulsberg til Trondheim, og heller bygge jernveg.
Med det som utgangspunkt: Ville det ikke være smart å
fokusere på den lille veibiten fra Ulsberg til Oppdal, istedet for å absolutt kjøre med tog? Bussene blir stadig bedre, og med nye veier og slakke svinger vil nok buss bli svært behagelig. Når Norge investerer mange milliarder i ny vei til byen, er det ikke da naturlig å heller tenke på at den bør brukes ?

Stig Ove Rise
Gjest
Stig Ove Rise

Med dagens krav til effektivitet og fleksibilitet klarer ikke jernbanen å konkurrere med veitrafikk. For oss som bor i utkantene kan aldri et kollektivtilbud erstatte en rask og sikker vei.