STILLER SPØRSMÅL: Gunn Iversen Stokke (Sp)
STILLER SPØRSMÅL: Gunn Iversen Stokke (Sp)

Fylkestopp i Sp ber Tore O. Sandvik svare:

Krever pendlertog hele året

Leder for hovedutvalg vei, Gunn Iversen Stokke (Sp), reagerer på at morgentoget fra Oppdal innstilles to måneder i året.

Gunn Iversen Stokke (Sp) sitter i fylkesutvalget, og reagerer på at morgentoget fra Oppdal ikke går mellom juni og august. Dette gjør situasjonen vanskelig for pendlerne.

Stokke mener det er helt uakseptabelt at toget ikke går i denne perioden.

– Det fører til et håpløst reiseopplegg for pendlere, skriver hun i interpellasjonen under.

Stokkes partifelle Arne Braut (Sp) sitter i kommunestyret i Oppdal, og tok selv opp togtilbudet i en interpellasjon onsdag. Han ønsket svar på hva ordfører Kirsti Welander har foretatt seg når det gjelder togtilbudet til og fra Oppdal.

Etter ordførerens svar bestemte kommunestyret at saken ble realitetsbehandlet, og et enstemmig kommunestyre ville stå samlet med ordføreren om å jobbe videre for et bedre togtilbud.

Her er interpellasjonen fra Gunn Iversen Stokke:

Kollektivtilbudet til og fra Oppdal må bedres

Fylkestinget vedtok nytt kollektivtrafikktilbud for Trøndelag. Her ble det foreslått at direkteruten for buss mellom Oppdal og Trondheim tas bort. Dette ble begrunnet med at man anser toget som et bedre direktetilbud mellom Oppdal og Trondheim. Dette kan man være enig i, men dette forutsetter selvfølgelig at toget må gå.Det har vært arbeidet for et bedre togtilbud til og fra Oppdal i mange år. Det gjelder både et utvidet pendlertilbud på Trønderbanen og totimers frekvens på Dovrebanen mellom Oslo og Trondheim. Kommunen har hatt møter både med fylkeskommunen og stortingspolitikere der et togtilbudet har vært tema.

I dag har man kun ett tilbud på Trønderbanen til Trondheim fra Oppdal. Det er det såkalte «pendlertoget» som går fra Oppdal kl 6.45 og er i Trondheim kl 8.35. Siste togmulighet tilbake til Oppdal for pendlere er «Oslo-toget» som går 15.30 fra Trondheim. Dette er et dårlig tilbud og er et langt dårligere pendlertilbud enn det behovet tilsier.

Det gjør ikke situasjonen bedre når morgentoget fra Oppdal ikke går i perioden ca 15.juni – ca 20 august. Årsaken til dette, stammer fra den tida toget ble brukt av skoleelever og Trønderbanen hadde stopp ved den videregående skolen på Støren. Slik er det ikke i dag. Det finnes heller ikke et mulig busstilbud.

At toget ikke går i denne perioden er helt uakseptabelt og fører til et håpløst reiseopplegg for pendlere. Et eksempel jeg er gjort kjent med, er da staten sentraliserte skattekontoret i Oppdal og la det til Trondheim, da fikk de ansatte tilbud om arbeid i byen og fikk tilpasset et arbeidsopplegg som muliggjør bruk av morgentoget på Trønderbanen. Men da må selvsagt toget gå, hele året!

Det er flere aktører som har ansvar for å legge til rette for dette. Men selv om det er mange aktører så er det Fylkeskommunen som har det overordna ansvaret for kollektivtilbudet i fylket. Nå har vi fått ett samla Trøndelag, da må det nye fylket henge sammen, også kollektivt. Dette er Fylkeskommunens ansvar. I dag er det timesavganger på Trønderbanen nordover fra Melhus til Steinkjer og det arbeides med å utvide dette tilbudet med halvtimesavganger. Samtidig må det være et tilfredsstillende togtilbud også for de som bor lengst sør i fylket. I det minste et akseptabelt tilbud for pendlerne.

Første sak må være at det ene morgentoget på Trønderbanen går hele året. Her kan en i alle fall ikke skylde på togmateriell. Togene finns, de står i Trondheim, men de går ikke i sommermånedene. To timers frekvens på Dovrebanen mellom Oslo og Trondheim på Dovrebanen som har vært tema i lang tid vil også kunne bli et svært viktig bidrag i så måte.

Det å bedre togtilbudet vil også være et viktig bidrag i å få ned klimagassutslippene gjennom at folk velger toget framfor bilen. Men da må toget gå.

Spørmål:

Ser fylkesordføreren utfordringen for pendlerne på strekningen, når toget er innstilt 2 måneder per år?

Kan man se for seg å enten kreve at toget går hele året eller at man setter opp buss på den strekningen pendlerne nå må velge bilen for å komme seg på jobb?

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer