VARSLER RETTSAK: Pelsdyroppdretter Martin Ishoel varsler rettsak om erstatningsordningen blir som regjeringen nå har sagt. Ordfører Kirsti Welander støtter farmernes sak. Intervjuer er Per Roar Bekken.
VARSLER RETTSAK: Pelsdyroppdretter Martin Ishoel varsler rettsak om erstatningsordningen blir som regjeringen nå har sagt. Ordfører Kirsti Welander støtter farmernes sak. Intervjuer er Per Roar Bekken.

Pelsdyroppdrettere provosert av regjeringstilbud:

Provosert over tilbudet

Pelsdyroppdretterne kan komme til å gå til rettssak dersom regjeringen står fast på en kompensasjonsordning oppdretterne mener vil gjøre dem til gjeldsslaver.

Onsdag gikk regjeringspartiene i Næringskomiteen ut med tilbudet til pelsdyrnæringen regjeringen vil legge ned i 2025. Regjeringen mener de kommer næringen i møte, men tilbudet er fortsatt bare en fjerdedel av de to milliardene næringen mener en tvangsnedlegging vil koste.

Kampen står om hvilken verdi som skal legges til grunn når to hundre pelsdyrfarmer legges ned i Norge. Regjeringen vil bruke bokført verdi som prinsipp, det fnyser både oppdalsordfører Kirsti welander og pelsdyrnæringen av.

Onsdag ble oppdalsoppdretter Martin Ishoel brukt som eksempel av Norges pelsdyralslag. For ham utgjør bokført verdi drøyt 80.000 kroner. Salgsverdien i en normalsituasjon ville vært åtte millioner kroner for en farm Ishoel har bygd opp over mange år.

Ishoel var med varaordfører Ingvill Dalseg ned til Stortinget og møtte Høyres representanter i Næringskomiteen. Der advarte han mot å bruke prinsippet om bokført verdi ville ruinere folk.

– De hørte ikke på deg?

– Nei, det hjalp ikke. Det er for dårlig at de ikke tar hensyn til de verdiene vi har bygd opp over mange år, sier Martin Ishoel til Radio E6 fredag morgen.

Ishoel fortviler over et tilbud som er jekket opp til 589 millioner kroner. Næringen mener det vil koste to milliarder å legge ned næringen, og baserer seg på to uavhengige analyser. At regjeringspartipolitikere antyder at tilbudet kun er et overslag, beroliger ikke Ishoel. Han frykter løpet er kjørt i Stortinget.

– Vi prøver å påvirke de kanalene vi har så godt det lar seg gjøre. Men det minker på mulighetene.

Men saken er ikke død når stortingsvedtaket er gjort.

– Vi vil selvsagt se på muligheten for å gå til rettsak, vi ser ikke at dette er rimelig, sier Ishoel.

Høyesterettsadvokat og tidligere sivilombudsmann, Arne Fliflet, deltok på den politiske høringen, og mener et nedleggingsvedtak av pelsdyrnæringen er grunnlovsstridig. Han antyder også at saken vil ende i rettsapparatet.

Oppdalsordfører Kirsti Welander møtte Ishoel i radiostudio i dag og hun mener Ishoel og de andre pelsdyroppdretterne utsettes for et ran.

Men også kommunen kan bli påført store utgifter, i Oppdal er pelsdyroppdretterne samlet på et fellesområde på Tågvollan, like nord for Oppdal sentrum.

– Området på Tågvollan må ryddes når næringen er lagt ned, men kostnandene av det aner vi ikke omfanget av.

Ifølge pressemeldingen onsdag mener partiene i regjeringen at staten skal dekke rivings og opprydningskostnader skal dekkes av staten.

– Stoler du på det?

– Jeg stoler ikke på at staten tar den kostnaden, sier ordføreren i Oppdal.

For Ishoel og de andre er spørsmålet hvor lenge det er lønnsomt å fortsette ei næring som skal legges ned om fem år.

Men økonomien kan bli dårligere om mange slutter, for da vil fôrkostnadene øke. Men med fortsatt gode skinnpriser kan det bli aktuelt å holde på helt til forbudet trer i kraft, tror Ishoel.

– De fleste vil fortsette så lenge det er økonomi i det, sier Ishoel.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer