Dagfinn Skjølsvold, rådmann i Oppdal.

Dagfinn Skjølsvold, rådmann i Oppdal.

Overskudd dekker løypeskjønn, IKT-satsing og Lønset-fond:

Svir av 12,2 mill. på nye tiltak

Oppdal kommune hadde et mindreforbruk på 12,2 millioner kroner i fjor. De blir ikke stående lenge på konto.

Totalt hadde Oppdal kommune 21 millioner mer i inntekter enn utgifter i 2018, og korrigert for finansposter, blir det regnskapsmessige mindreforbruket på hele 12, 2 millioner kroner.

Også i 2017 viste regnskapet til Oppdal kommune et stort overskudd – den gangen på 10,8 millioner.

Årsaken til det store mindreforbruket i fjor var blant annet sju millioner i økte inntekter på salgs- og leieinntekter, og 4,5 millioner i økte inntekter fra inntekts- og formueskatt.

Slik foreslår rådmannen å bruke mindreforbruket når politikerne skal bestemme fordelingen i formannskapet tirsdag:

GAMLE SERVERE: Mer enn en tredjedel av beløpet, 4,4 millioner kroner, avsettes til IKT-tiltak som opprinnelig var tenkt utsatt til 2020. Rådmannen peker på at mange av kommunens dataservere er gamle og ikke fungerer tilfredstillende, med påfølgende driftsbrudd, heng og tap av data som frustrerer ansatte i hverdagen.

LØNDET-FOND: 2,5 millioner settes som følge av kommunestyrevedtaket i april av til «Lønset-fondet». Pengene skal gå til utvikling, driftstilskudd, engangsutgifter og driftsutgifter i fem år av Lønset oppvekstsenter.

GJEVILVASSDAL-SKJØNN: 2 millioner settes av til å forberede og avvikle skjønnet i Gjevilvassdal-saken i august.

FLYKTNINGER: 1,3 millioner av mindreforbruket skyldes at utgiftene til flyktningetjenesten ble lavere enn budsjettert. Det tilbakeføres flyktningefondet.

FORHANDLINGSEKSPERTER: 650.000 kroner foreslås satt av til innleie av konsulent og advokat i forbindelse med forhandlingene med TrønderEnergi Nett AS (TEN) om mulig salg av 50,1 prosent av aksjene i Oppdal Everk.

FESTEFOND: 400.000 kroner bør avsettes til et fond øremerket kostnader til festeavgiftssaker, der det særlig er 17 festetomter det er knyttet spesiell økonomisk risiko til.

SOLSKJERMING: 280.000 kroner er tenkt avsatt til varme- og solskjerming på sørvendte pasientrom ved helsessenteret. I dag er det en stor utfordring at disse rommene blir varme på sommeren med helsefare for beboere. Dersom vi får en sommer som i fjor er det svært alvorlig, mener rådmannen i sin innstilling.

SYKESENGER: 280.000 kroner brukes til å kjøpe inn 10 nye sykesenger ved helsesenteret, det 10 av dagens 60 senger er gamle og ikke mulig å reparere.

TEMAMØTE: 250.000 kroner foreslås å dekke utgifter til temamøte 12. mars om TrønderEnergi Nett AS og Oppdal Everk.

MATNEDKJØLING: 140.000 kroner brukes til innkjøp av sirkulasjonskar og isflakmaskin ved Oppdal helsesenter for å utføre nedkjøling av mat på forsvarlig måte. I dag kjøles mat ned med isblokker, kjeler og stort forbruk av rennende vann, der ansatte står med hendene i isvann. Det er ikke forsvarlig HMS å stå med hendene i isvann, fastslår rådmannen i sin innstilling.

LEGIONELLA: 100.000 kroner skal brukes installering av desinfiseringsanlegg for å unngå legionellasmitte ved Oppdal helsesenter.

I kommunens årsmelding skriver rådmann Dagfinn Skjølsvold at det økonomiske resultat for 2018 ble bedre enn forventet. Regnskapet for 2018 ga et netto driftsresultat på 26,8 millioner, noe som tilsvarer en netto driftsmargin på 4,3 %. Det er langt over 1,5 % som politikerne krangler om å holde hver gang budsjett og handlingsplan skal bankes.

Rådmannen peker på at kommunen de siste årene har fått bedre skatteinngang enn budsjettert. Kommunen har lagt regjeringens skatteanslag til grunn, men de har ligget under det faktiske resultatet.

Ved kommende behandling av handlingsplanen må vi vurdere dette og andre anslag, skriver rådmannen.

Rådmannen legger fram forslag til handlingsplan 2020-2023 for politikerne tirsdag 7. mai.

Kommentarer (4)

 1. Oddvar Magne Skjørstadmo For 4 måneder siden

  For å spore dette inn på eiendomsskatt; Eiendomsskatten i Oppdal ble vel innført for å finansiere bl.a. det nye kulturhu... Vis mer For å spore dette inn på eiendomsskatt; Eiendomsskatten i Oppdal ble vel innført for å finansiere bl.a. det nye kulturhuset, som var et godt tiltak. Men, eiendomsskatten er vel en skatt som en betaler på noe som det allerede er betalt både skatt, moms, gebyr til Kommunen, arbeidsavgift osv. på fra før. Her i Oppdal kalles det for "smær på flesk".

 2. Ivar Horvli For 4 måneder siden

  Eigedomsskatten er det god grunn til å halde fram med. Alle vi som har eigedom i Oppdal nyt og godt av fellesgoder

 3. Inge Bertil Bruseth For 4 måneder siden

  Oppdal har et stort arbeid å gjøre når det gjelder rusomsorgen og psykisklidelser,men det blir man ikke populært av. Man... Vis mer Oppdal har et stort arbeid å gjøre når det gjelder rusomsorgen og psykisklidelser,men det blir man ikke populært av. Mange pårørende og misbruker har en hverdag som rådmannen ikke greier å sette seg inn i. Mange barn blir også mobbet av den grunn, og mange pårørende ender også som misbrukere pga angst og uvissheten.Er ettervern et fremendord i Oppdal.

 4. Odd Nyberg For 4 måneder siden

  Kanskje god grunn for å avvikle eiendomsskatten ? Mindreforbruk betyr vel i realiteten overskudd, og denne saken viser... Vis mer Kanskje god grunn for å avvikle eiendomsskatten ? Mindreforbruk betyr vel i realiteten overskudd, og denne saken viser at kommunene aldri har hatt bedre økonomi enn under dagens regjering 👍

Legg inn kommentar

Kommentarer (4)

 1. Oddvar Magne Skjørstadmo For 4 måneder siden

  For å spore dette inn på eiendomsskatt; Eiendomsskatten i Oppdal ble vel innført for å finansiere bl.a. det nye kulturhu... Vis mer For å spore dette inn på eiendomsskatt; Eiendomsskatten i Oppdal ble vel innført for å finansiere bl.a. det nye kulturhuset, som var et godt tiltak. Men, eiendomsskatten er vel en skatt som en betaler på noe som det allerede er betalt både skatt, moms, gebyr til Kommunen, arbeidsavgift osv. på fra før. Her i Oppdal kalles det for "smær på flesk".

 2. Ivar Horvli For 4 måneder siden

  Eigedomsskatten er det god grunn til å halde fram med. Alle vi som har eigedom i Oppdal nyt og godt av fellesgoder

 3. Inge Bertil Bruseth For 4 måneder siden

  Oppdal har et stort arbeid å gjøre når det gjelder rusomsorgen og psykisklidelser,men det blir man ikke populært av. Man... Vis mer Oppdal har et stort arbeid å gjøre når det gjelder rusomsorgen og psykisklidelser,men det blir man ikke populært av. Mange pårørende og misbruker har en hverdag som rådmannen ikke greier å sette seg inn i. Mange barn blir også mobbet av den grunn, og mange pårørende ender også som misbrukere pga angst og uvissheten.Er ettervern et fremendord i Oppdal.

 4. Odd Nyberg For 4 måneder siden

  Kanskje god grunn for å avvikle eiendomsskatten ? Mindreforbruk betyr vel i realiteten overskudd, og denne saken viser... Vis mer Kanskje god grunn for å avvikle eiendomsskatten ? Mindreforbruk betyr vel i realiteten overskudd, og denne saken viser at kommunene aldri har hatt bedre økonomi enn under dagens regjering 👍

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert