Slik blir det nye varehuset som Biltema planlegger i Oppdal.

Slik blir det nye varehuset som Biltema planlegger i Oppdal.

For dyrt å bygge i Oppdal, bekrefter ledelsen:

Biltema utsetter

Biltema har satt byggeplanene i Oppdal på vent. Byggekostnadene må ned før spaden settes i jorda.

Biltemas norske eiendomsselskap, Biltema Real Estate Norway AS,  har besluttet å utsette byggeplanene om et Biltema-varehus i Oppdal på ubestemt tid.

Det innebærer at utsiktene til de nærmere 30 nye arbeidsplassene Biltema har forespeilet at det vil bli behov for, inntil videre ikke blir noe av.  

Varehuset skal bygges en kilometer nord for Oppdal sentrum, rett ved E6 og boligområdet i Bjørkmoen, og konsernet sikret seg tomta i fjor.

Daglig leder for Biltema Real Estate Norway AS, Erik Heiberg, sier til OPP at konsernet har noen utfordringer som må løses før de kan gå videre med byggeplanene i Oppdal.

– Vi må se etter alternativer for å få ned kostnadene på prosjektet, sier Heiberg, og legger til: 

– Det har vært anbudsrunde der flere har deltatt, men vi kom ikke ned på det prisnivået vi må ha for å kunne gjennomføre planene.  

Både Hent Entreprenør og Consto, som har satt opp flere større bygg i Oppdal, skal være blant de som har levert inn anbud.

Som OPP har dokumentert er det byggeplaner for over en milliard kroner i Oppdal de neste årene med blant flere leilighetsbygg, næringsbygg, innovasjonssenter og utbygging av Oppdal videregående skole. Så stor byggeaktivitet påvirker selvsagt kostnadene for utbyggere i et marked der det er godt med oppdrag for virksomheter innen de tekniske fagene.

På spørsmål om Biltema nå vurderer å droppe Oppdal helt, avviser Heiberg dette og viser til at det er inngått avtale med selgeren av den 18,7 mål store tomta. 

– Vi ønsker å etablere oss i Oppdal, fastslår Heiberg overfor OPP.

– Er utfordringer knyttet til av- og påkjøring til og fra E6 en grunn til at dere nå stiller planene i bero?

– Den prosessen er ikke helt sluttført ennå, men det som ligger i prosjektet har ligget der hele tiden. Så der er det ingen overraskelser. Det er en dialog som foregår mellom kommunen og vegvesenet, sier Heiberg og tilføyer at de ennå heller ikke har fått svar på rammesøknaden som er sendt Oppdal kommune.  

Heiberg ønsker ikke å gå mer i detalj om veien videre og om når de kan komme igang i Oppdal. Opprinnelig var planen å starte utbyggingen i høst og åpne i 2020.

– Det blir utsatt til vi klarer å løse det. Vi skal fortsatt ha etablering i Oppdal, det er ikke noe som endrer på det. Men det må være innenfor de rammene vi har bestemt oss for.  

Byggearealet er totalt på 6107 kvadratmeter, og Biltema planlegger et varehus som blir i to etasjer og 9,5 meter høyt.

I dag eier Biltemas eiendomsselskap ca. 800 000 kvadratmeter bygningsmasse, inklusive lagrene i Halmstad. I tillegg kommer pågående prosjekter som utgjør ca. 200 000 kvadratmeter. Dette gjør Biltema Real Estate til  en stor eiendomsaktør i Norden.

Kommentar (1)

  1. Andor Sæther For 6 måneder siden

    Ja æ itj d typisk! Når det endelig kjæm en fornuftig butikk, så bli d utsatt...

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Andor Sæther For 6 måneder siden

    Ja æ itj d typisk! Når det endelig kjæm en fornuftig butikk, så bli d utsatt...

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
>
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert