Sjekk antall jerv, ulv, bjørn og gaupe i Norge:

Flere jerv enn ønskelig

Det var i fjor 309 jerv, 138 bjørn og over hundre ulver i Norge. Jervbestanden er større enn ønskelig.

Rovdata har i et brev til Miljødirektoratet oppsummert status for de fire store rovdyrene jerv, brunbjørn, ulv og gaupe i Norge.

309 JERVER:

Det ble våren og sommeren 2018 påvist 58 jervekull i landet. Det var en oppgang fra 40 kull året før, som for øvrig var det laveste antall jervekull registrert siden 2002.

– Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull og bestanden var i fjor over målet, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata på hjemmesidene til Rovdata.

Jervbestanden i 2018 ble beregnet til å bestå av omkring 309 voksne dyr.

De siste ukene er det tatt ut tre tisper og ni jervvalper gjennom hiuttak i oppdalsregionen.

138 BJØRNER:

Gjennom innsamling og DNA-analyser av prøver ble det registrert 138 brunbjørn i Norge i fjor. Det er 13 flere enn året før. Ut fra antall binner er det beregnet at det ble født åtte kull i 2018.

– Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige bjørnekull og bestanden var derfor under målet, forklarer Kindberg.

103-106 ULVER:

Det ble påvist valpekull i fem helnorske revir og seks grenserevir. Stortingets bestandsmål for ulv i Norge er 4-6 årlige valpekull, hvorav minst tre av kullene skal vokse opp i helnorske revir.

Ut fra Stortingets beregninger av bestandsmål for ynglinger av ulv, gir det åtte ulvekull i Norge. Det er 2,5 kull færre enn året før.

– Bestanden er fortsatt over bestandsmålet i 2018, sier Kindberg.

Vinteren 2018-2019 er det registrert 103-106 ulver i Norge, hvorav 64-66 i helnorske revir og 39-40 i grenserevir.

GAUPEFAMILIER:

Resultatene fra vinterens registrering av familiegrupper av gaupe over hele landet vil ikke være klare før 1. juni i år. Ved kvotejaktstart 1. februar i 2018 var bestanden på 57,5 familiegrupper av gaupe i landet. Ei familiegruppe av gaupe består av ei morgaupe i følge med en eller flere årsunger.

Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe i Norge. Bestanden er derfor under det nasjonale målet.

Vennligst Logg inn for å kommentere
1 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
1 Kommentarforfattere
Øyvind Nicolaisen Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Øyvind Nicolaisen
Gjest
Øyvind Nicolaisen

Det gjelder vel sauen også….