Låven sett fra Aunasenteret etter at den er tegnet om og kuttet i høyden.
Låven sett fra Aunasenteret etter at den er tegnet om og kuttet i høyden.Bilde 1 av 5
Slik kan det bli når det nye innovasjonssenteret står ferdig.
Slik kan det bli når det nye innovasjonssenteret står ferdig.Bilde 2 av 5
Låven er redusert med en etasje etter at denne skissen ble laget, men klatretårnet blir like høyt som først planlagt.
Låven er redusert med en etasje etter at denne skissen ble laget, men klatretårnet blir like høyt som først planlagt.Bilde 3 av 5
Den nye Låven sammenlignet med den opprinnelige utgaven.
Den nye Låven sammenlignet med den opprinnelige utgaven.Bilde 4 av 5
Per Atle Hansen bor i toppetasjen på Aunasenteret og klager på vedtaket som åpner for innovasjonssenteret Låven.
Per Atle Hansen bor i toppetasjen på Aunasenteret og har arbeidet mot Siva-bygget på nabotomta. Hansen er misfornøyd med utviklingen av sentrum.Bilde 5 av 5

Avviser klagene på Låven:

Forbereder byggestart i høst

Fylkesmannen avviser alle klagene på Sivas innovasjonssenter Låven og gir kommunen fullt medhold i saksbehandlingen. Nå forberedes rammesøknaden med mål om byggstart i september, bekrefter daglig leder i Nasjonalparken Næringshage, Tina Selbæk overfor OPP.

Fylkesmannen har behandlet klagen etter at kommunestyret i mars fulgte rådmannens innstilling og holdt fast på vedtaket om endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum.

LES OGSÅ: Avviser alle klager på Låven

Kommunestyret har vedtatt endringen for å legge til rette for Sivas nybygg i den nye sambruksgata i sentrum.

Fylkesmannen skriver i sin konklusjuon at det ikke «foreligger saksbehandlingsfeil, rettsandendelsesfeil eller mangler ved kommunens skjønnsanvendelse».

Det innebærer at klagene etter dette «ikke kan føre fram», heter det i fylkesmannens avgjørelse som stadfester kommunens vedtak.

–  Nå er vi veldig glade her. Vi har fått fullt medhold fra Fylkesmannen, sier daglig leder i Nasjonalparken Næringshage, Tina Selbæk, til OPP. Hun er prosjektleder for Låven og har vært sentral i arbeidet med å få statlige Siva til å satse på Oppdal.

Ren Eiendom, som eier Aunasenteret, eierne av Sentrumsbygget, samt eieren av leiligheten på Aunasenteret, har alle klaget på det enstemmige vedtaket i kommunestyret 15. november i fjor. Da sa politikerne ja til Sivas planer om et 90 meter langt og 16 meter høyt innovasjonssenter på to ledige sentrumstomter vis a vis Aunasenteret.

I klagene gikk det frem at naboene mente at bygget er for stort for tomta, at politikerne har blitt påvirket av en tung statlig aktør, at det er gjort saksbehandlingsfeil og at utbyggingen burde vært behandlet som en detaljregulering og derfor skulle vært konsekvensutredet.

Aunasenterets eier, Ren Eiendom, krevde også at kommunen måtte hindre Siva i å starte byggingen før klagen er avgjort.

Fylkesmannen peker på at klagene er sammenfallende. Alle trekker blant annet fram at den vedtatte endringen av områdereguleringsplanen i realiteten er en detaljreguleringsplan, at dette er i strid med plan- og bygningsloven og forvalningsloven og derfor burde vært konsekvensutredet.

Fylkesmannen avviser at det har noen konsekvens for kommunens saksbehandling at den vedtatte endringen gjennomføres som en endring av eksisterende områdereguleringsplan, framfor utarbeiding av en ny detaljreguleringsplan.

«Det vil heller ikke være mulig for kommunen på denne måten å omgå saksbehandlingsreglene, slik som anført av klagerne. I den foreliggende saken er det ved oppstart av planarbeidet konstatert at endringen av eksisterende områdereguleringsplan ikke vil medføre ’vesentlige virkninger for miljø og samfunn’, jf. pbl. § 4-2 andre ledd», skriver Fylkesmannen.

Som påpeker at ingen høringsinstanser har hatt innvendinger til denne vurderingen og at «Fylkesmannen som klageinstans har heller ingen merknader til denne konklusjonen».

I følge Fylkesmannen er det innenfor kommunestyrets frie skjønn å vurdere hvilken planform som er mest hensiktsmessig i det enkelte tilfellet.

Tina Selbæk mener at det ville vært overraskende dersom klagerne fikk medhold.

– Kommunen har jobbet grundig med saken og har vært nøye med å følge plan- og bygningsloven og egne forskrifter. Vi ville blitt overrasket dersom konklusjonen hadde blitt annerledes, sier Selbæk.

Hun bekrefter at det nå jobbes med nabovarsel og rammesøknad for nybygget.

–  Rammesøknaden sendes trolig tidlig i juni etter at nabovarslene har gått ut. Slik det ser ut nå er det realistisk med byggestart i september.

I følge Selbæk har klagerunden bidratt til å forsinke prosjektet.

– Uten klagene ville vi vært i gang i sommer. Kan vi starte i september vil bygget stå ferdig i oktober/november 2020, sier Tina Selbæk.

Utforming

I rammesøknaden vil det fremgå hvordan nybygget blir seende ut.

– Foreløpig har vi ingen ferdige illustrasjoner som viser materialvalgene, men fasaden vil bestå av både skifer og tre. I fjellformasjonen vil det bli betong og glass, mens taket belegges med solcellepanel. Hele huset varmes opp gjennom solcelleanlegget.

OPP har tidligere skrevet at prosjektet har en kostnadsramme på 130 millioner kroner. Tina Selbæk ønsker ikke å kommentere pris, men opplyser at dette er en del av kontraktsforhandlingene mellom Siva og entreprenør Consto. som skal bygge innovasjonssenteret.

Rundt 80 prosent av det aktuelle arealet som skal huse nye leietakere er nå bortleid (se sidekolonnen)

–  I forrige uke hadde vi et møte med alle leietakerne der det ble drøftet detaljer i forhold til innvendig utforming, sier Selbæk.

4 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
View all comments
Kurt Guldvik
Kurt Guldvik
1 år siden

Jeg er fremdeles av den oppfatning, at man burde spart denne delen av sentrum. Men det er vel fordi jeg er gammeldags. Og liksom ikke følger med.:)

Oddvar Magne Skjørstadmo
Oddvar Magne Skjørstadmo
1 år siden

Det må vel kunne gå an å få et penere utseende og farger på dette huset. Når en ser seg rundt på sentrum, så er det hus med forskjellig byggestil og utseende,og fine farger. Man blir glad og lett til sinns, og får et smil om munnen. Og så kanskje en snur seg og får se dette huset som har så trist og lite tiltalende utseende, at man blir nesten deprimert. Kanskje løsninga blir å bruke solbriller? Og så er det vel spennende med et klatretårn. Men det er vel ikke for alle og enhver å klatre i høye tårn.… Les mer »

Espen DB Lund
Espen DB Lund
1 år siden

Dette er bare tragisk. ?

Odd Nyberg
Odd Nyberg
1 år siden

Antar det står en modell i rådhuset – sammen med nabobyggene for å få full oversikt. Eller klarer de folkevalgte å se hvordan dette blir uten – siden de er så samstemte og enige – akkurat som i bruk av bompenger ( var ? )