gardsbruk volden

Både naboer, Slakthuset og nødetater rykket ut til gårdsbruket der fjøsveggen raste ut søndag morgen. Foto: Morgan Frelsøy

IMG_0291

Grunmuren ga etter og hele veggen raste ut på nedsida av fjøset. Foto: Morgan Frelsøy

IMG_0294

600-700 kubikk med møkk fløt utover jordet. Foto: Morgan Frelsøy

IMG_0295

Det fløt utover mellom 600 og 700 kubikk med møkk på jordet nedenfor gården. Foto: Morgan Frelsøy

Bonden forteller om kollapsen - var selv inne i fjøset:

12 dyr falt ned - to måtte slaktes

En vegg i møkkjelleren kollapset søndag morgen på et gårdsbruk i Oppdal, og 12 ungdyr falt ned i møkkjelleren der de ble med møkka videre ut på jordet. Bonden selv, slapp fra det med skrekken.

Gårdbruker Stein Ove Volden var selv inne i fjøset da veggen på møkkjelleren raste ut på gården Volden i Gamle Kongeveg søndag morgen.

12 dyr falt ned fra kalvebingen og ble med møkkflommen ut på jordet.

– Det gikk bra med alle bortsett fra to. De måtte avlives på plassen her fordi de var skadet, forteller Volden til OPPs reporter på stedet.

Naboer, veterinærer og mannskap fra Slakthuset med nødslaktebil rykket ut til gårdsbruket og hjalp til i de dramatiske minuttene etter ulykken.

– Nå skal vi flytte dyrene over til et annet fjøs der det er ledig kapasitet, forteller Volden som er glad for hjelpen.

Kubåsene står fortsatt intakt i fjøset, det var kalvene som ifølge Volden var født i høst som holdt til i bingen i den enden av fjøset hvor møkkjelleren raste ut.

Volden befant seg bare noen meter unna der veggen kollapset, med det til følge at også gulvet ga etter. Han er lykkelig over at han ikke sto nærmere.

– Jeg var i fjøset, men jeg sto heldigvis litt unna.

Gardbrukeren har ingen forklaring på at veggen kollapset.

– Det er et gammelt fjøs, men hva som er årsaken til dette får de kan det finne ut, sier Volden.

Nå er gårdbrukeren usikker på om han også må flytte mjølkkyrne på permanent basis.

– Mjølkfjøset er intakt, spørsmålet er om det er trygt å være der. Nå må vi få kartlagt situasjonen nærmere, sier mjølkbonden til OPP.

Volden slo selv alarm i ti-tida.

– Vi fikk telefon klokka ti fra bonden om at grunnmuren på gårdsbygningen hadde rast ut og at 600-700 kubikk med frau hadde runnet ut. Dyrene hadde ramlet ned og fløt utover, sier operasjonsleder Wenche Johnsen til OPP.

12 dyr forsvant ut, 30 dyr sto igjen i fjøset.

Ifølge Johnsen ble kommunen varslet og både folk fra forurensningsmyndighetene og fra landbruksavdelingen i Oppdal kommune rykket ut. Det gjorde også ordfører Kirsti Welander for å ivareta bonden.

– Dyrene som er i fjøset vil bli berget ut, det er farlig å oppholde seg i fjøset, sier Johnsen til OPP.

Kommunale myndigheter har rekvirert gravemaskin for å hindre at gjødselen ikke renner ut i bekker i området.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert