Inge Lauritzen ønsker tidligere styreleder i kulturhusforetaket Jo Skorem velkommen til reåpning av Oppdal kulturhus.
Daglig leder i kulturhusforetaket, Inge Lauritzen og styret i foretaket skal løse konflikten i Oppdalsmuseet. Her ønsker han tidligere styreleder i kulturhusforetaket Jo Skorem velkommen til reåpning av Oppdal kulturhus.

Rådmannen mener omorganisering ikke vil tjene kulturen:

Holder fast på kulturhusløsning

Kulturhusledelsen vil løse konflikten ved Oppdalsmuseet selv

Frivillige gikk på dagen, og ansatte ble sykmeldt.

Så ble en organisasjonspsykolog hyret inn til å løse den fastlåste konflikten ved Oppdalsmuseet.

Men megleren ga opp, før styreleder Jo Skorem også kastet kortene.

Torsdag kommer saken tilbake til kommunestyret etter at politikerne ba om en utredning fra kulturhusledelsen om hvordan de vil løse konflikten.

Svaret fra daglig leder Inge Lauritzen og styret er at foretaket selv løser konflikten.

Rådmannen er enig og fastslår at en omorganisering ved å flytte Oppdalsmuseet tilbake til kommunen, neppe vil  tjene kulturen som helhet.

Som OPP omtalte 28. mars takket en rekke museumsdirektører og psykologer nei til å megle i den fastlåste striden på Oppdalsmuseet. Til slutt gikk organisasjonspsykolog Tor  Grønbech inn  for å finne ut om det var grunnlag for megling.

Det var det ikke.

Etter samtaler med partene, ansatte, representanter for de frivillige og leder Inge Lauritzen ga Grønbech opp.   I sin rapport fastslo han at det kun var daglig leder som hadde tro på en meglerløsning. Derfor konkluderte Grønbech med at megling ikke kunne gjennomføres.

«Konflikten har vart for lenge og blitt for fastlåst», konkluderte psykologen og pekte på partene er splittet i synet på visjon og mål for museet,  at konflikten har ført til helseskader, og at samarbeidsklimaet er dårlig.

I sin innstilling til kommunestyret neste uke, redegjør daglig leder for dialogen med de frivillige som gikk på dagen i fjor høst. Han ser fortsatt behovet for frivillighet, men skriver at det må på plass «en tydeligere organisering, styring og rolleforståelse».

Oppdalsmuseet ble overført fra kommunen til kulturhusforetaket i 2015, og ansatte og frivillige har ønsket seg tilbake til den gamle modellen med museet underlagt rådmannen. Det har også en rekke kommunestyrepolitikere.

Ønsket om omorganisering savner faglig forankring, mener daglig leder i sin vurdering til kommunestyret.  Han skriver at de frivilliges innsats trengs på museet, og mener de frivillige tolker krav rundt organisering og arbeid og utøving av styringsrett som at daglig leder er motstander mot frivillighet.

Lauritzen mener ledelsen har strukket seg langt med tanke på kompromiss og forhanling, mens en part «har insistert på å ligge i skyttergrava».

Han konkluderer med at dagens organisering er den beste for utviklingen av Oppdalsmuseet. «Det gode arbeidet bør gis fornyet tillit og fortsette», var daglig leders innstilling til kulturhusstyret.

Styret på sin side råder kommunestyret til å la kulturhusforetaket fortsatt ha ansvaret for Oppdalsmuseet og selv løse personalproblemene, og finne gode løsninger for organiseringen av de frivillige.

I sin vurdering til kulturhusstyret mener rådmannen at det er tvilsomt om en omorganisering alene vil løse de deler av konflikten som angår interne forhold mellom ledelse, ansatte og frivillge.

Rådmannen er heller ikke forberedt på å ta imot museet slik kommunen er organisert i dag, og skriver at det er grunn til å anta at en oppsplitting av kultursektoren ikke vil tjene kulturen som helhet.

Dersom kommunestyret ønsker en omorganisering, må rådmannen utrede hvilke konsekvenser og muligheter der gir, påpekes det.

Saken kommer opp i kommunestyret torsdag.

I mellomtiden forsøker ny styreleder å løse opp i konflikten.

–  Vår oppgave er å få organisasjonen på føttene igjen, sa ny styreleder i Kulturhusforetaket, Ingrid Grøtte Johansson til OPP i mars. Hun rykket opp fra rollen som nestleder og tok over ledervervet fra Jo Skorem som trakk seg og begrunnet det med at han «opplever situasjonen som håpløs og utmattende».

De frivillige ved Oppdalsmuseet har lagt ned en betydelig innsats de siste årene. Verdiskapingen dette arbeidet har generert er betydelig, og samarbeidet mellom ledelsen og de frivillige var viktig for løftet som Levende museum gav Oppdalsmuseet, noe som ble lagt merke til i kultur-Norge:

– En fantastisk modell som kan inspirere museer over hele Norge, sa Simen Bjørgen fra Norsk Kulturarv til OPP i 2012 om dugnadsgjengen på Oppdalsmuseet.

– De er svært viktige for museet, men frivillighet må være frivillig og ikke basert på tvang, sier Ingrid Grøtte Johannson til OPP.

I kommunestyret i vinter var hun blant dem som fikk knappest mulig flertall for å ikke flytte museet tilbake til rådmannen.

Varaordfører Ingvill Dalseg (H) har tatt til orde for å ta med både bibliotek og kulturskole i en slik overflytting.

Vennligst Logg inn for å kommentere