Slik blir det nye varehuset som Biltema planlegger i Oppdal.

Slik blir det nye varehuset som Biltema planlegger i Oppdal.

Vegvesenet skeptisk til plasseringen:

Krever endringer fra Biltema

Statens vegvesen kommer med flere krav om endringer i Biltemas varehusplaner ved E6 før det kan gis byggetillatelse.

Biltema ønsker å bygge et over 5500 kvadratmeter stort varehus en kilometer nord for Oppdal sentrum, rett ved E6 og boligområdet i Bjørkmoen. Statens vegvesen tar ikke imot satsingen med åpne armer.

«Generelt er vi skeptisk til en plassering av Biltema i dette området. Det er såpass langt utenfor sentrum at det blir svært bilbasert og det skapes unødig økt transport.», skriver Statens vegvesen i en merknad til Biltemas søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.

Biltema mener innkjøring lenger opp i Bjørkmovegen vil gi bedre stigningsforhold og bedre innkjøring på kjøpesenteret enn det reguleringsplanen legger opp til.

Statens vegvesen stiller krav om at Biltema endrer reguleringsplanen, og at tillatelsen ikke bare gjøres gjennom en dispensasjon.

Hvis ikke vil ikke saken bli tilstrekkelig opplyst for publikum og berørte parer før vedtaket gjøres, mener vegvesenet som peker på at Biltema vil gjøre endringer knyttet til vegsystemet.

Politikerne godtok i fjor å endre formålet i reguleringsplanen, Tomta er totalt på 18,7 mål, og fra reiseliv til forretning for å åpne opp for Biltema.

På E6 vil det bli behov for et fullkanalisert vegkryss for å få en trafikksikker inn- og utkjøring ved det nye varehuset.

Men vegvesenet stiller tre krav før det blir gitt igangsettingstillatelse:

 • Krysset med E6 må være etablert
 • Adkomsten til privatboligen må være fjernet
 • Alle løsninger som berører E6 eller Statens vegvesen sin eiendom må være godkjent av Statens vegvesen før det blir gitt igangsettingstillatelse.

«Dersom Oppdal kommune gjør vedtak om å innvilge dispensasjon uten at det blir stilt krav i tråd med ovennevnte vilkår vil Statens vegvesen vurdere å klage på vedtaket. », heter det i brevet.

Tidligere har ledelsen i Biltema overfor OPP håpet på åpning av nytt varehus i Oppdal sent 2019 eller tidlig 2020. Biltema vil gi 20-30 nye arbeidsplasser i Oppdal.

Kommentarer (2)

 1. Oddvar Magne Skjørstadmo For 7 måneder siden

  Jeg har beskt Biltema i Trondheim noen ganger. Der har jeg svingt av feil noen ganger, og måtte kjøre tilbake. Og så er ... Vis mer Jeg har beskt Biltema i Trondheim noen ganger. Der har jeg svingt av feil noen ganger, og måtte kjøre tilbake. Og så er det noe kaotisk parkering. Og så har jeg besøkt Biltema i Kristiansund et par ganger. Der er det fin adkomst. Første rundkjøring og til venstre, neste veiskille, til venstre, for deretter å komme til en kjempefin parkeringsplass og et fint varehus. Her på Oppdal så vil jeg tro det blir å ta av til venstre i en oversiktlig avkjørsel i ei 60-sone, litt opp i veien, og til høyre, med en kjempefin parkeringsplass og varehus. Det kan da vel ikke bli noe anderledes enn det er å svinge av E-6, og inn til de andre forretningene/varehusene lenger sør? Hva mener egentlig Statens Vegvesen med at det er et bilbasert anlegg?

 2. Odd Nyberg For 7 måneder siden

  Statens Vegvesen mener Biltema bygger et bilbasert anlegg. Det høres ikke bra ut nei ???????????? Det burde jo ligge p... Vis mer Statens Vegvesen mener Biltema bygger et bilbasert anlegg. Det høres ikke bra ut nei ???????????? Det burde jo ligge på tomta der Fjøset kommer. Det er ikke så langt fra sentrum, og kunne jo bli basert på gående og syklende Biltemakunder.

Legg inn kommentar

Kommentarer (2)

 1. Oddvar Magne Skjørstadmo For 7 måneder siden

  Jeg har beskt Biltema i Trondheim noen ganger. Der har jeg svingt av feil noen ganger, og måtte kjøre tilbake. Og så er ... Vis mer Jeg har beskt Biltema i Trondheim noen ganger. Der har jeg svingt av feil noen ganger, og måtte kjøre tilbake. Og så er det noe kaotisk parkering. Og så har jeg besøkt Biltema i Kristiansund et par ganger. Der er det fin adkomst. Første rundkjøring og til venstre, neste veiskille, til venstre, for deretter å komme til en kjempefin parkeringsplass og et fint varehus. Her på Oppdal så vil jeg tro det blir å ta av til venstre i en oversiktlig avkjørsel i ei 60-sone, litt opp i veien, og til høyre, med en kjempefin parkeringsplass og varehus. Det kan da vel ikke bli noe anderledes enn det er å svinge av E-6, og inn til de andre forretningene/varehusene lenger sør? Hva mener egentlig Statens Vegvesen med at det er et bilbasert anlegg?

 2. Odd Nyberg For 7 måneder siden

  Statens Vegvesen mener Biltema bygger et bilbasert anlegg. Det høres ikke bra ut nei ???????????? Det burde jo ligge p... Vis mer Statens Vegvesen mener Biltema bygger et bilbasert anlegg. Det høres ikke bra ut nei ???????????? Det burde jo ligge på tomta der Fjøset kommer. Det er ikke så langt fra sentrum, og kunne jo bli basert på gående og syklende Biltemakunder.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
>

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert