MOTSTANDER: Karl Olav Mærk oppfordrer folk til å svare på høringen, og sette seg inn i hva utbygging av vindkraft i Rennebu, Oppdal og nabokommunene innebærer.

MOTSTANDER: Karl Olav Mærk oppfordrer folk til å svare på høringen, og sette seg inn i hva utbygging av vindkraft i Rennebu, Oppdal og nabokommunene innebærer.

Skrev åpent brev der han krever svar om vindkraft:

– De går baklengs inn i framtida

Karl Olav Mærk avkrever politikerne i Rennebu svar om vindkraftutbygging i Ilfjellet og Ramsfjella, i god tid før valget.

Karl Olav Mærk sier til Radio E6 at han har skrevet åpent brev til alle politikerne i kommunen der han ber om svar om vindkraftutbygging i kommunen, for å både komme med innspill og å vite hvem han skal stemme på.

– Jeg lurer på hva de har tenkt å foreta seg i forholdt til høringen, og om de har tenkt å spørre innbyggerne om råd, eller ta beslutningen selv.

– Savner du uttalelser fra politikerne i denne saken?

– Jeg har ikke fått med meg noe. Men jeg ser at det holder på å våkne et engasjement i Rennebu. Det er ikke for tidlig, for å si det sånn, det er rett og slett nødvendig å hive seg rundt, spesielt når en ser hvordan det er blitt andre steder i Midt-Norge for tiden. Det er all grunn til å henge seg på, for det er i alle fall en viktig sak.

Han er imot at det skal bygges vindmøller i Ilfjellet og Ramsfjellet.

– Ja. Krystallklart imot. Og ikke bare der, men landbasert vindkraftutbygging er å gå baklengs inn i framtida så det holder. Det legger beslag på enorme landareal, og Rennebu har allerede bidratt rimelig bra med å avselandareal til vannkraft og vannkraftutbygging.

Det som skjer med vindkraft er helt hinsides i forhold til rasering av landområder, med veibygging, oppstallingsplasser og det som verre er, i tillegg til vindturbiner som utgjør trusler for både det som flyr og det som oppholder seg på bakken, mener han.

 

Det er markante fjell i Rennebu det er snakk om.

– Du ser Ilfjellet fra Trondheim, i tillegg til at det er et viktig fjell for Meldal og Midtre Gauldal. Grefstadfjellet i Meldal er også innenfor de grønne strekene NVE har lagt inn på sine kart.

I deler av området driver også lokale samer med reindrift.

– Det er fullstendig på bærtur at de skal ofre slike områder. Det NVE skriver i høringen er hinsides, jeg oppfordrer folk til å lese det som er med i utkastet til NVE. De er oppmerksiomme på at det er reindriftsområder, det er det som er galskapen i dette. De mener det er viktigere å ta hensyn til de gode teknisk-økonomiske utfordringer, i forhold til andre reindriftsområder de har sammelignet med. Det betyr som jeg leser det at de er villige til å gi blanke i i reindriftsnæringen i Meldal og Rennebu, sier han.

Han oppfordrer folk til å sette seg inn i rapportene, gi tilbakemeldinger på høringen, og stille spørsmål til sine politikere om hva de mener.

– Og gi innspill til politikerne, slik at de ikke blir i tvil om hva innbyggerne mener.

Kommentar (1)

  1. Oddvar Magne Skjørstadmo For 3 måneder siden

    De som er så bastant på å protestere mot vindkraft, har aldri kommet opp med noe alternativ. For ren elektrisitet må vi ... Vis mer De som er så bastant på å protestere mot vindkraft, har aldri kommet opp med noe alternativ. For ren elektrisitet må vi ha, og utviklinga tilsier at det vil bli behov for mere kraft framover i tid. Jeg synes det at de som protesterer går "framlengs inn i fortida". Skal vi da basere strømtilgangen, på strøm fra kullkraftverk, atomkraftverk , vindkraftverk og solcelleparker fra utlandet? Det bor vel folk i disse områdene også? De må da leve med disse kraftverkene i sitt nærområde for at vi skal ha noen plettfrie steinrøyser i fjellet. Da må det vel være bedre å fordele plasseringa av disse over større områder? Og for å ha sikker tilgang på strøm hele året, så er det vel bedre å ha produksjonen i "nærområdet"?

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Oddvar Magne Skjørstadmo For 3 måneder siden

    De som er så bastant på å protestere mot vindkraft, har aldri kommet opp med noe alternativ. For ren elektrisitet må vi ... Vis mer De som er så bastant på å protestere mot vindkraft, har aldri kommet opp med noe alternativ. For ren elektrisitet må vi ha, og utviklinga tilsier at det vil bli behov for mere kraft framover i tid. Jeg synes det at de som protesterer går "framlengs inn i fortida". Skal vi da basere strømtilgangen, på strøm fra kullkraftverk, atomkraftverk , vindkraftverk og solcelleparker fra utlandet? Det bor vel folk i disse områdene også? De må da leve med disse kraftverkene i sitt nærområde for at vi skal ha noen plettfrie steinrøyser i fjellet. Da må det vel være bedre å fordele plasseringa av disse over større områder? Og for å ha sikker tilgang på strøm hele året, så er det vel bedre å ha produksjonen i "nærområdet"?

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert