21. juni i fjor refset ordfører Kirsti Welander kommunestyret for lekkasjen i OPP 13. juni 2018. Saken ble anmeldt, men henlagt av politiet. I den nye forhandlingsprosessen med Trønderenergi lover Welander større åpenhet.

21. juni i fjor refset ordfører Kirsti Welander kommunestyret for lekkasjen i OPP 13. juni 2018. Saken ble anmeldt, men henlagt av politiet. I den nye forhandlingsprosessen med Trønderenergi lover Welander større åpenhet. Foto: Per Ole Aalberg

Ny strategi etter lekkasjebråket:

Lover åpen prosess

Ordfører Kirsti Welander ønsker at den nye forhandlingsprosessen med Trønderenergi skal være «så åpen som mulig» etter at hemmelige everkdokumenter ble lekket til OPP i fjor og førte til politianmeldelse.

–  Vi har bestemt at prosessen skal være så åpen som mulig, særlig ut fra at en del dokumenter var unntatt offentlighet sist, sa ordfører Kirsti Welander da hun informerte kommunestyret om de forestående forhandlingene med Trønderenergi.

Ordføreren opplyste at kommunens forhandlingsutvalg møter ledelsen i det trønderske kraftselskapet tirsdag 14. mai og mandag 27. mai. Da skal vilkårene for å innfri kommunens opsjon om å selge resten av Oppdal Everk AS til Trønderenergi drøftes

Opsjonen går ut ved årsskiftet og er, som OPP tidligere har skrevet, verdt rundt 74 millioner kroner.

Rådmannen hevdet i sitt saksfremlegg tidligere i vinter at kommunen ville tape nærmere 28 millioner kroner ved å ikke benytte opsjonen og selge senere, fordi kommunen etter årsskiftet trolig vil få betalt kun for bokført verdi for resten av aksjene.

Kommunestyret vedtok i april i fjor å selge 49,9 prosent av Oppdal Everk AS og hele kraftomsetningen til Trønderenergi. Det ble samtidig vedtatt å forhandle om opsjon for salg av de resterende 50,1 prosent av aksjene.

Dokumenter om salgspris, aksjeavtale og konsekvenser for ansatte var unntatt offentlighet.

Gjennom en lekkasje i OPP 13. juni i fjor kom det frem at kommunen ville få 81,5 millioner kroner gjennom handelen, og nesten et tilsvarende beløp ved å selge hele selskapet gjennom en kort opsjon.

21. juni avviste 16 av 25 kommunestyrerepresentanter å gjøre bruk av den korte opsjonen. 

Offentliggjøringen av de hemmelige dokumentene førte til sterke reaksjoner. Et enstemmig kommunestyre vedtok å anmelde avislekkasjen, men saken ble senere henlagt av politiet.

Generalsekretær i Norsk redaktørforening, Arne Jensen, reagerte sterkt på anmeldelsen.

Jensen omtalte kommunestyrets vedtak som en uverdig kildejakt.

Nå ønsker ordføreren å gjøre de forestående forhandlingene om «den lange opsjonen» så åpen som mulig.

– Vi har utarbeidet en informasjonsstrategi som skal benyttes. Så langt det er råd skal vi opptre slik i prosessen at de som er berørte parter, som ansatte, ledelsen og styret i everket før informasjon før den offentliggjøres, sa Welander, og la til at det blir gjennomført møter med ledelse og ansatte i Oppdal Everk etter de to forhandlingsmøtene i mai.

OPP søkte i fjor og fikk avslag på innsyn i everkdokumentene.

Avisen klaget på manglende innsyn og fikk delvis medhold som førte til at delvis sladdede dokumenter ble tilgjengelig for offentligheten.

LES OGSÅ: Innsynsnekten var ugyldig

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert