Ingrid Grøtte Johansson blir ny styreleder i Kulturhusforetaket. Sp-kollega, Bjørg Marit Sæteren (t.v), mente det var viktig å få avklart styresammensetnigen raskt på grunn av uroen i museet.
Ingrid Grøtte Johansson blir ny styreleder i Kulturhusforetaket. Sp-kollega, Bjørg Marit Sæteren (t.v), mente det var viktig å få avklart styresammensetnigen raskt på grunn av uroen i museet.

Høyre kritisk til styrevalg i kulturhuset:

Overtar som styreleder

Hun har vært konstituert styreleder i kulturhusforetaket siden mars. I dag ble Ingrid Grøtte Johanson valgt til å fortsette i vervet, men Høyre var kritisk til prosessen.

Sp-representant Ingrid Grøtte Johansson gikk inn i ledervervet da Jo Skorem trakk seg med umiddelbar virkning mars. Ny nestleder er Knut Sneve, mens Jan Kåre Bjørkås er nytt styremedlem de to neste årene.

Skorem begrunnet det med at han opplevde situasjonen ved Oppdalsmuseet som opplevde som «håpløst og utmattende».

I dag vedtok kommunestyreflertallet at kulturhusets styre og ledelse skal løse den betente personalkonflikten som har ført til sykmeldinger og at de frivillige har lagt ned arbeidet.

Men valget av ny styreleder og nye styrerepresentanter gikk ikke så glatt som ventet. Ketil Jacobsen (H) mente valgkomiteens innstilling ikke var i tråd med kravene i kommunens eierskapsmelding.

–  Vi skal bli forelagt kompetansebehovet i foretaket fra daglig leder og få skriftlige opplysninger om styrekandidatene. Det er uheldig og uprofesjonelt at det ikke er blitt gjort, sa Jacobsen, som ville sende innstillingen tilbake til formannskapet.

Ordfører Kirsti Welander fortalte at formannskapet fikk en muntlig orientering om kandidatenes kompetanse og bakgrunnen for innstillingen.

– Ingrid Grøtte Johansson har vært nestleder i kulturhusstyret i flere år, kjenner organisasjonen godt og har faglig bakgrunn fra bedriftshelsetjenesten der hun har jobbet mye med arbeidsmiljø og vært rådgiver i forbindelse med arbeidskonflikter, sa Welander.

Om Jan Kåre Bjørkås sa ordføreren at han har «betydelig kompetanse innen kulturfeltet.»

Formannskapsmedlemmene Trygve Sande (V) og Tor Snøve (Ap) beklaget prosessen.

– Jeg beklager at vi kommer med en så tynn innstilling, som skyldes måten vi er organisert på, sa Sande, og viste til at formannskapet er satt på sidelinja siden det er en egen valgkomité som finner aktuelle kandidater.

–  Formannskap og valgnemnd har ikke gjort en dårlig jobb, men har dokumentert jobben for dårlig, la Tor Snøve til.

Grøtte Johanssons partikollega, Bjørg Marit Sæteren, ga Jacobsen rett i at det hadde «gått litt fort» å få styret på plass.

–  Det er litt viktig at det har gått fort, så må det gis litt tilgivelse i dag slik at styret blir valgt, sa Sæteren, som mente at det hastet i den situasjonen som kulturhusforetaket er i når museumssaken skal håndteres videre.

Ketil Jacobsens forslag om å returnere styrevalg-innstillingen fikk syv stemmer og falt. Dermed ble valgkomiteens innstilling vedtatt.

Det nye styret i Oppdal kulturhus ser slik ut:

Leder: Ingrid Grøtte Johansson (gjenvelges som styremedlem for 1 år, velges som leder for 1 år)

Nestleder: Knut Sneve (ikke på valg som styremedlem, velges som nestleder for 1 år)

Styremedlem: Gerd Staverløkk (gjenvelges som styremedlem for 2 år)

Styremedlem: Jan Kåre Bjørkås (nytt styremedlem, velges for 2 år)

Styremedlem: Guri Hokseng (ansatte)

Vara: Martine Hårstad (ikke på valg)

Arnt Gulaker (gjenvelges for 2 år)

Ingrid Mellem (gjenvelges for 2 år)

Vennligst Logg inn for å kommentere