Intern partiuro i næringskomiteens innspurt:

Skyver på pelsdyravgjørelse

Leder i Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp), bekrefter at innstillingen i pelsdyrsaken er utsatt til 4. juni.

–  Det er besluttet at saken som skulle vært avgitt 28. mai, er utsatt til 4. juni, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Pollestad sier videre at han tror utsettelsen skyldes tilbakemeldingene som regjeringspartiene har fått på lovforslaget om pelsdyrnedleggelse og erstatningsordningene fra sine representanter rundt om i distriktene.

Varaordfører Ingvill Dalseg fra regjeringspartiet Høyre hadde for to uker siden med seg fungerende leder i Fjellregionen pelsdyralslag, Martin Ishoel til et møte med partiets næringspolitikere på Stortinget.

Dalseg sier at hun er glad for dette signalet:

–  Det vi har bedt om er en prosess for en mer verdig behandling av pelsdyrbøndene. Våre næringspolitikere har forstått alvoret i saken, sier Dalseg.

Hun er sikker på at Martin Ishoels besøk på Stortinget 8. mai også var viktig.

– Han gjorde en fantastisk jobb da han møtte våre folk i næringskomiteen. Det han sa gjorde inntrykk, og de lovte å jobbe med saken.

I forrige uke var KrFs førstekandidat i Oppdal, Morten Olsen, i møte med partiets representant i næringskomiteen, Steinar Reiten.

Reaksjonene har vært sterke på det som i høringen i næringskomiteen for to uker siden ble omtalt som «et ran for åpen scene» av Mons Skrettingland som snakket på vegne av Jærrådskommunane.

Ordfører i Oppdal, Kirsti Welander, fikk også delta i høringen i tolvte time. Hun ba politikerne komme med en anstendig erstatning når næringa blir tvangsnedlagt.

Alle representantene for regjeringspartiene i Oppdal har i en felles uttalelse om regjeringens lovforslag kalt det for overgrep fra staten dersom det blir vedtatt.

Geir Pollestad sier dette om uroen saken har skapt internt blant regjeringspartiene, og den varslede utsettelsen.

– Det tolker jeg som et tegn på at man ikke bare har tenkt å stemple gjennom det regjeringen og Bollestad har lagt fram, legger han til overfor NTB.

Som OPP tidligere har skrevet foreslår regjeringen å kompensere pelsdyrnæringen med 500 millioner kroner dersom næringen legges ned fra 1. februar 2025, mens analyser fra Oslo Economics viser at den reelle prislappen er 2,3 milliarder kroner.

Pelsdyrbønder i Oppdal har pekt på at de risikerer å bli gjeldsslaver dersom regjeringens lovforslag blir vedtatt.

NTB skriver at regjeringspartienes stortingspolitikere har fått klar beskjed fra flere av sine fylkeslag om å sørge for bedre kompensasjon i forbindelse med avviklingen. Både Trøndelag Høyre og KrF har kommet med slike tilbakemeldinger til regjeringen.

Det var Venstre som fikk gjennomslag for å legge ned pelsdyrnæringa da partiet gikk inn i regjeringen, mens landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) fra pelsdyrfylket Rogaland har ansvaret for saken.

Både Frps og Venstres representanter i næringskomiteen sa til OPP i forrige uke at det ikke var aktuelt for dem å la bøndene bli sittende igjen med gjeld etter en nedleggelse.

– På generelt grunnlag kan jeg si at jeg registrerte innspillene i høringen, sa saksordfører i næringskomiteen, Morten Ørsal Johansen til avisen, og fortsatte:

–  En løsning som gjør at pelsdyrbønder for eksempel blir sittende igjen med gjeld knyttet til driften er helkt uaktuelt.

Pelsdyrfarmere i Oppdal vil få 6,1 millioner kroner til å rydde opp etter seg, mens taksten viser at prisen er nærmere 33 millioner kroner. Venstremedlem og trønder André N. Skjelstad, svarte slik på spørsmål fra OPP, om dette er godt nok:

– Jeg hører hva du sier, men jeg har ikke nok grunnleggende kunnskap til å vurdere det. Hver enkelt bruk må vurderes særskilt. Det står i lovforslaget, men burde være tydeligere.

  – Er det rett at oppdretterne skal bli sittende igjen med gjeld etter at dere har pålagt dem å legge ned næringen sin?

–  Jeg har vært tydelig på, og mener, at når vi avvikler en lovlig næring så kan vi ikke drive folk ut i en gjeldsproblematikk knyttet til pelsdyroppdrett, svarte Skjelstad i forrige uke.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer