Daglig leder i kulturhusforetaket, Inge Lauritzen og styret i foretaket skal løse konflikten i Oppdalsmuseet. Her ønsker han tidligere styreleder i kulturhusforetaket Jo Skorem velkommen til reåpning av Oppdal kulturhus.

Daglig leder i kulturhusforetaket, Inge Lauritzen og styret i foretaket skal løse konflikten i Oppdalsmuseet. Her ønsker han tidligere styreleder i kulturhusforetaket Jo Skorem velkommen til reåpning av Oppdal kulturhus.

Kulturhusledelsen får full tillit fra kommunestyret:

Skal løse konflikten selv

Kommunestyreflertallet avviser en omorganisering av Oppdalsmuseet og har tillit til at styret i kulturhusforetaket klarer å løse den interne konflikten.

Etter to timers debatt endte kommunestyreflertallet med å støtte innstillingen fra styret i kulturhusforetaket. Der slås det fast at kommunestyret «gir sin tilslutning til at Oppdal kulturhus KF fortsatt har ansvaret for Oppdalsmuseet».

Kommunestyret har også «tillit til at Oppdal kulturhus KF løser de personalmessige utfordringene og at man også finner gode løsninger for organiseringen av frivilliges innsats».

Vedtaket ble gjort mot de syv stemmene til Ola Skarsheim og Kari Toftaker (Sp), Høyres Eli Dahle, Ketil Jacobsen og Olav Martin Mellemsæter, Steinar Granund (Uah.) og Sigmund Fostad (FrP).

Uroen i Oppdalsmuseet har ført til at ansatte er sykmeldt og de frivillige har lagt ned arbeidet.

Styreleder Jo Skorem trakk seg i vinter som følge av den fastlåste konflikten.

Til grunn for dagens vedtak lå utredningen fra daglig leder i kulturhusforetaket, Inge Lauritzen som kommunestyret ba om 7. februar.

Konstituert styreleder i foretaket, Sp-representant Ingrid Grøtte Johanson, orienterte først om  hvordan foretaket har jobbet med den fastlåste konflikten. At det har vært forsøkt med dialog med ansatte og frivillige.

-Kompromiss og forhandlinger er blitt avvist. Dugnadsgjengen vil ikke møte ledelsen, sa Grøtte Johansson, som var kritisk til at saken er blitt et «offentlig anliggende gjennom avisoppslag». Hun ba deretter om kommunestyrets tillit til at styret fikk jobbe videre med å løse saken.

Elleve meglere ble kontaktet for å ta på seg meglerrollen som kommunestyret ba om, men ingen av dem takket ja til oppgaven.

Sigmund Fostad mente at organiseringen av museet, som foretaket tok over fra rådmannen i 2015, også var årsaken til uroen som har eskalert det siste året.

Både Eli Dahle og Sigmund Fostad viste til forvaltningsloven og hevdet dessuten at saksbehandleren var inhabil.

-Han er klart like klart inhabil ved tilretteleggingen som til å fatte en beslutning. Det eneste som ville vært formelt forsvarlig var om styreleder var saksbehandler, mente Fostad, som ble tilbakevist av rådmann Dagfinn Skjølsvold.

-Om daglig leder var satt på sidelinja og ikke kunne utrede for styret sitt, ville det vært jevngodt med mistillit og det kunne forsterket konflikten enda mer, sa rådmannen.

Eli Dahle foreslo på vegne av Høyre å tilbakeføre drifta av Oppdalsmuseet til rådmannen.

-Det er utfordrende å drive museet kommersielt slik foretaket må gjøre. Et museum vil ha en fordel av å tilhøre et forvaltningsnivå fremfor å være i et foretak, mente Dahle, som også berørte personalkonflikten.

-Det argumenteres med at personalkonflikten skal løses av styre og ledelse. De har jo prøvd en stund uten å lykkes, sa Dahle.

Sp, som i februar støttet forslaget om en omorganisering, ønsket nå å gi styret og sin eget partimedlem Ingrid Grøtte Johansson mulighet til å løse konflikten. Partiet la frem forslag om et tileggspunkt de styret fikk frist til 3. oktober med å løse utfordringene. Etter et gruppemøte ble det gjort et forsøk på trekke dette punktet. Under voteringen holdt både Kari Toftaker og Ola Skarsheim fast på punktet, som falt.

Hans Bøe mente at kommunestyrets involvering har gjort saken vanskeligere for kulturhusstyret.

– Dette er en personalsak som må løses på laveste mulige nivå. Et kommunestyre har aldri hatt personalsaker og det hører ikke hjemme her, sa Bøe, som mente det ville være klokt at andre enn daglig leder behandlet saken.

– Men det er ikke noe poeng med mer flisespikkkeri, dette er ikke ulovlig og nå må styret få gjøre jobben ferdig. Vi har kastet nok bensin på bålet allerede, sa Bøe.

KrF-representant Heidi Pawlik Carlson ble erklært inhabil i behandlingen da hun er avdelingsleder ved Oppdalsmuseet.

Dette er dagens vedtak:

Styret i Oppdalkulturhus KF råder Oppdal kommunestyre til å fatte følgendevedtak

  1. Oppdal kommunestyre tar utredningen til orientering
  2. Oppdalkommunestyre gir sin tilslutning til at Oppdal kulturhus KF fortsatt har ansvaret for Oppdalsmuseet.
  3. Oppdal kommunestyre har tillit til at Oppdal kulturhus KF løser de personalmessige utfordringene, og at man også finner gode løsninger for organiseringen av frivilliges innsats.
Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert