Slik ser utbygger Consto for seg utbyggingen av innovasjonssenteret i Oppdal sentrum.
Slik ser utbygger Consto for seg utbyggingen av innovasjonssenteret i Oppdal sentrum.Bilde 1 av 4
Slik er planen for utbyggingen mot Aunasenteret.
Slik er planen for utbyggingen mot Aunasenteret.Bilde 2 av 4
Slik kan det bli når det nye innovasjonssenteret står ferdig.
Slik kan det bli når det nye innovasjonssenteret står ferdig.Bilde 3 av 4
Låven sett fra Aunasenteret etter at den er tegnet om og kuttet i høyden.
Låven sett fra Aunasenteret etter at den er tegnet om og kuttet i høyden.Bilde 4 av 4

Naboene er varslet denne uka:

Slik vil du merke Låven-byggingen

Denne uka har Siva sendt ut nabovarsel på utbygging av innovasjonssenteret i Oppdal sentrum – og den vil merkes godt i sentrum.

For snaut fire år siden var dette E6-traseen gjennom Oppdal – nå blir det igjen en byggeplass ett år etter at sambruksgata og området mellom gata og Aunasenteret ble rustet opp for millioner.

I nabovarselet går det fram at utbygger vil søke om tillatelse til å ta i bruk naboeiendommene i byggeperioden. Det omdiskuterte bygget Låven går nemlig helt i byggegrensa for de to smale tomtene.

Utbyggingen vil også beslaglegge et stort antall parkeringsplasser ved Aunasenteret i byggeperioden. Der er det i dag 140 parkeringsplasser, 17 av dem er i kommunal eie, men leies av Aunasenteret.

Men også oppdalinger flest vil merke byggeaktiviteten godt når et 90 meter langt og 16 meter høyt bygg skal settes opp i den gamle E6-traseen som ble revet opp høsten 2015.

Både i hjørnet mot Mølla og Domus og på lekeplassen mot Skifer er det avsatt plass til mobile kraner for å bygge det 90 meter lange innovasjonssenteret. OPP skriver i papirutgaven torsdag at taket mot sørøst vil bli dekket av solceller som skal varme opp bygget som ellers vil få en fasade i tre, skifer og glass.

Den nye sentrumsgata som ble opparbeidet i fjor, blir stengt i byggeperioden, men det skal sikres en gangvei langs de eksisterende butikkene ved sambruksgata, som Oppdal blomsterforretning, Lev Vakkert og Husfliden.

Også lekeplassen mot sør blir stengt i byggeperioden, men Siva skal betale reetableringen av både sambruksgata og lekeplassen når innovasjonssenteret står ferdig i 2020.

Som OPP skrev torsdag går rådmannen inn for at kommunen går i forhandlinger med Siva om å utvikle området der lekeplassen ligger til en ny møteplass i Oppdal sentrum.

Dermed kan lekeplassen bli flyttet på andre siden av sambruksgata – på plassen mellom Lev Vakkert og Husfliden.

Siva planlegger byggestart i september.

Samtidig med at nabovarslene går ut har Siva Eiendom Holding AS varslet Oppdal kommune at selskapet ønsker å realisere opsjonsavtalen om å kjøpe de to eiendommene BS14 og BS 15 i Oppdal sentrum. Siva betaler totalt 2 750 000 kroner for de to tomtene på 1300 kvadratmeter.

Selskapet som kjøper eiendommene er Siva Oppdal Eiendom AS.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer