låven-riggplan

Slik ser utbygger Consto for seg utbyggingen av innovasjonssenteret i Oppdal sentrum.

Skjermbilde 2019-05-26 kl. 10.47.29

Slik er planen for utbyggingen mot Aunasenteret.

Låven montasje

Slik kan det bli når det nye innovasjonssenteret står ferdig. Foto: OPP-montasje

Skjermbilde 2018-10-29 kl. 13.25.23

Låven sett fra Aunasenteret etter at den er tegnet om og kuttet i høyden. Foto: Pir II

Naboene er varslet denne uka:

Slik vil du merke Siva-utbyggingen

Denne uka har Siva sendt ut nabovarsel på utbygging av innovasjonssenteret i Oppdal sentrum – og den vil merkes godt i sentrum.

For snaut fire år siden var dette E6-traseen gjennom Oppdal – nå blir det igjen en byggeplass ett år etter at sambruksgata og området mellom gata og Aunasenteret ble rustet opp for millioner.

I nabovarselet går det fram at utbygger vil søke om tillatelse til å ta i bruk naboeiendommene i byggeperioden. Det omdiskuterte bygget Låven går nemlig helt i byggegrensa for de to smale tomtene.

Utbyggingen vil også beslaglegge et stort antall parkeringsplasser ved Aunasenteret i byggeperioden. Der er det i dag 140 parkeringsplasser, 17 av dem er i kommunal eie, men leies av Aunasenteret.

Men også oppdalinger flest vil merke byggeaktiviteten godt når et 90 meter langt og 16 meter høyt bygg skal settes opp i den gamle E6-traseen som ble revet opp høsten 2015.

Både i hjørnet mot Mølla og Domus og på lekeplassen mot Skifer er det avsatt plass til mobile kraner for å bygge det 90 meter lange innovasjonssenteret. OPP skriver i papirutgaven torsdag at taket mot sørøst vil bli dekket av solceller som skal varme opp bygget som ellers vil få en fasade i tre, skifer og glass.

Den nye sentrumsgata som ble opparbeidet i fjor, blir stengt i byggeperioden, men det skal sikres en gangvei langs de eksisterende butikkene ved sambruksgata, som Oppdal blomsterforretning, Lev Vakkert og Husfliden.

Også lekeplassen mot sør blir stengt i byggeperioden, men Siva skal betale reetableringen av både sambruksgata og lekeplassen når innovasjonssenteret står ferdig i 2020.

Som OPP skrev torsdag går rådmannen inn for at kommunen går i forhandlinger med Siva om å utvikle området der lekeplassen ligger til en ny møteplass i Oppdal sentrum.

Dermed kan lekeplassen bli flyttet på andre siden av sambruksgata – på plassen mellom Lev Vakkert og Husfliden.

Siva planlegger byggestart i september.

Samtidig med at nabovarslene går ut har Siva Eiendom Holding AS varslet Oppdal kommune at selskapet ønsker å realisere opsjonsavtalen om å kjøpe de to eiendommene BS14 og BS 15 i Oppdal sentrum. Siva betaler totalt 2 750 000 kroner for de to tomtene på 1300 kvadratmeter.

Selskapet som kjøper eiendommene er Siva Oppdal Eiendom AS.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert