Det skal bygges ny E6 gjennom Rennebu - i jomfruelig terreng som dermed ikke vil berøre dagens E6-trafikk.
Det skal bygges ny E6 gjennom Rennebu - i jomfruelig terreng som dermed ikke vil berøre dagens E6-trafikk.

Utlendinger konkurrerer om strekningen gjennom Rennebu:

Spanjoler vil bygge ny E6

To spanske, ett italiensk og ett norsk selskap vil bygge ut E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene. Men det vil dryppe på lokalt næringsliv.

Prosjektdirektør for Nye Veier E6 Trøndelag, Johan Arnt Vatnan, opplyser i en pressemelding at det var seks totalentreprenører som søkte om å bli prekvalifisert. Fire av dem går videre i konkurransen om å bygge E6 fra Ulsberg til Vindåsliene.

De fire er:

  • Acciona Construcción, S.A. (Spania) med COWI AS og Ingenieria Especializada Obra Civil E Industrial, S.A.
  • AF Gruppen Norge AS med Norconsult AS
  • FCC Construcción, S.A. (Spania) med Rambøll Norge AS
  • Joint venture Salini Impregilo/ Pizzarotti, Salini Impregilo S.p.A og Impresa Pizzarotti & C. S.p.A (Italia) med SWS Engineering S.p.A

Johan Arnt Vatnan opplyser at alle tilbyderne har gjennomgått en prekvalifisering i henhold til Nye Veiers kvalifikasjonskriterier for konkurransen.

Han svarer slik på spørsmål om de utenlandske selskapene kan bygge etter norske standarder:

–  Ja, det er vi sikre på. Det er dette vi har sjekket gjennom prosessen, at de har den kvalifiseringen som kreves i Norge, sier Vatnan til Radio E6.

Vatnan opplyser at spanske Acciona Construcción, S.A. allerede har fått anbudet som utbygger av E6-strekningen Nye Veier skal bygge mellom Trondheim og Værnes.

–  Nå ønsker de å bygge Ulsberg-Vindåsliene, sier Vatnan om selskapet som fra før også har vært med på byggingen av Follobanen.

De andre utenlandske selskapene har ikke hatt prosjekter i Norge tidligere.

–  Spanske FCC Construcción, S.A. har hatt prosjekter i Sverige og entreprenøren har med seg en sterk, norsk rådgivergruppe gjennom Rambøll Norge AS.

  – Hvorfor er det så få norske entreprenører som har meldt seg på i konkurransen?

– Det er mange prosjekter i Norge for tiden, både på vei og bane. Dessuten har vi fått tilbakemeldinger på at entreprisene våre er store for norske selskaper, sier Vatnan.

Tilbyderne er rangert ut fra sine referanseprosjekter.

– Vi har sett på innholdet i disse prosjektene og vurdert deres relevans for Ulsberg-Vindåsliene. Det omfatter blant annet arbeid med lange tunneler, broer, og flytting av store mengder masse langs et relativt stort geografisk område.

–  Selskapene som går videre i konkurransen scoret godt på disse punktene, sier Vatnan.

Strekningen er 25 km lang og går stort sett i jomfruelig terreng. Prosjektet inkluderer to tunneler, Ulsbergtunnelen (1,3 km) og Vindåslitunnelen (2 km) samt flere broer og betongkonstruksjoner. Kontrakten har en antatt verdi på ca. 2,6 milliarder kroner eks. mva. og skal endelig fastsettes etter utvikling og optimalisering av prosjektet i samhandling mellom entreprenør, rådgiver og byggherre, heter det i pressemeldingen.

Planen er å signere kontrakt med valgt entreprenør og rådgiver i november. Planlagt byggestart er medio 2020, og den nye motorveien skal være klar til bruk i 2023.

Vatnan opplyser at kontrakten har en antatt verdi på 2.6 milliarder kroner.

– Vil det også dryppe litt på lokale entreprenører og lokalt næringsliv?

– Det kan vi være veldig trygge på. All erfaring tilsier at det blir stor bruk for lokalt næringsliv til ulike deler av leveranser til prosjektet, uavhengig av om det er en norsk eller utenlandsk aktør som får prosjektet, sier Vatnan.

1 Comment
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Odd Nyberg
Odd Nyberg
1 år siden

Ut fra fysikkens lover virker det merkelig med rundkjøring på Ulsberg. 90 % av tungtrafikken kjører Østerdalen – ( som også er kortest ). Da burde forkjørsvegen gå deretter, uavhengig av om den heter Per eller Pål. ( E6 eller R3 )
Lette personbiler og andre fra Oppdal burde da få vikeplikt for denne transportåra mellom Oslo og Trondheim.
Inntegnet rundkjøring Ulsberg skurrer i mine øyne, med tanke på 50.000 kg på glatta som skal bremse, brytes rundt og deretter få opp igjen farten.