Vil åpne for matproduksjon på myr:

Trosser klare klimaråd

Flertallet i formannskapet vil åpne for omstridt nydyrking på myr, til tross for faren for klimagass-utslipp.

‘-Når vi ser på utfordringene med å produsere mer mat synes jeg ikke at vi ikke skal ha mulighet til å dyrke på myr i Oppdal, sa varamedlem i formannskapet Arne Braut (Sp) under behandlingen av kommunedelplanen for klima og energi, tirsdag.

Planen har vært ute til høring, og det har kommet inn ti innspill fra sektormyndigheter, politiske parti og en privatperson.

I rådmannens innstilling til formannskapet foreslås det å prioritere nydyrkingstilskudd og «drenering av vassjuk jordbruksjord (ikke myr) for å øke matproduksjonen og selvbergingsevnen».

Regjeringen har, til protester fra bondeorganisasjonene, lagt frem et forslag som reduserer muligheten for nydyrking av myr på grunn av miljøutfordringene.

Arne Braut foreslo å fjerne parentesen i rådmannens innstilling for å åpne for at også myr-områder kan brukes til matproduksjon. Saksbehandler Inger Oddrun Sverkmo begrunnet rådmannens formulering slik:

-Man kan få store klimagassutslipp ved å røre myr. Den kan være veldig våt og avgi lystgass. Å holde jorda i hevd som dyrkingsjord er bra for klimaet, men vi vil ikke gå inn på den av klimagrunner, sa Sverkmo, og viste til at debatten om bruk av myr til matdyrking har pågått en stund.

-Jeg kjenner til diskusjonen, men for en lekmann er det vanskelig å forstå klimafordelene ved at det skal være lov å sette opp et Ikea-bygg på ei myr, mens den ikke kan brukes til å dyrke mat, sa Braut, som fikk flertall i formannskapet for sitt forslag, mot stemmene til Trygve Sande (V), Heidi Pawlik Carlson (KrF) og Kirsti Welander (Ap).

I forslaget til energi- og klimaplan legges det opp til å innføre begrensninger i størrelse på utbygging av nye hytter og til å «stimulere til bærekraftig energibruk og lagring av energi». Mot stemmen til Olav Martin Mellemsæter (H), fikk Trygve Sande flertall for å erstatte formuleringen i siste del av setningen til å «stille krav til bærekraftig energibruk og lagring av energi».

Kommunestyret skal sluttbehandle energi- og klimaplanen i torsdagens møte.

6 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
View all comments
Oddvar Magne Skjørstadmo
Oddvar Magne Skjørstadmo
1 år siden

Når man skal dyrke ei myr, så må en vel grave noen grøfter på kryss og tvers for å drenere bort vann. Da vil vel myra tørke opp å stoppe forråtningsprossessen, og dermed produksjon av klimagasser. Ved dyrking, så vil vel jorda bli kultivert og tilført næring som gjør at det vil gro nyttige vekster på det som tidligere var myr. Den blir da omgjort fra et område som produserte klimagasser, til et område med vekster som produserer oksygen og absorberer klimagasser?

Mari Rui Heiniger
Mari Rui Heiniger
1 år siden

Myr er ikke bare et spørsmål om klima. Dagen etter at FN la frem sin rapport, burde dette vært kjent av lokalpolitikerne. Myra er rasteplass for trekkfugler. Mange har i år kommentert at det er lite småfugler, en medvirkende årsak er menneskets bruk av naturen. Myr er leveområder for mange planter og dyr, vi har allerede i Norge bygd ned 1/3 av myrene våre. Og mange arter har allerede gått tapt. Myr demper flom, noe som er med på å begrense skadevirkningene av klimaendringene. Myra renser vann, noe som har vært med på å dempe de skadelige virkningen av avrenning… Les mer »

Ola vollan
Ola vollan
1 år siden

Vi kan ikke ha politikere som stikker hode i sanden, og ikke er villige til å omstille oss. Dette er klare råd, og like vell velger formannskapet (bordet fra V, KrF og deler av ap) og gjennomfører det

Ivar Horvli
Ivar Horvli
1 år siden

Trur aldri dette går gjennom hjå Fylkesmannen

sara øvergaard
sara øvergaard
1 år siden

Ikke så enkelt, Oddvar Magne Skjørstadmo, for i klimaregnskapet tas ikke myras metan og karbondioksidutslipp med, for dette regnes som naturlige utslipp. For næringsrik myr (som er mest relevant for nydyrkning) er dette 15-25 kg metan/daa, som ikke regnes med. Jeg er over gjennomsnittet opptatt av miljøet, og vil gjerne bidra for å løse klimautfordringene i landbruket. Men jeg tror vi kommer til å komme i en skvis mellom konsekvensene av klimaendringene og å skulle løse dem. For vår del hadde det vært en fordel å dyrket opp noe mer myr, da hadde vi hatt en jevnere fordeling av tørkesvak… Les mer »

Oddvar Magne Skjørstadmo
Oddvar Magne Skjørstadmo
1 år siden

I flere år har det alltid vært snakket og diskutert om klimautslipp, klimaregnskap, kjøp av klimakvoter osv., resultatet er vel at resultatene uteblir. Tiltakene må vel heller spores dit hen, at en tar vare på og kultiverer det som vokser og gror på jorda, dette som produserer oksygen og binder klimagasser. Flere steder på Jorda, så er det aktive vulkaner som spyr ut gasser. Er det noe regnskap, eller noen som har kjøpt klimakvoter for disse utslippene? Antageligvis ikke. Nedbør renser lufta for støv og vegetasjon absorberer klimagassene, og produserer det vi har mest bruk for; oksygen!