Statens vegvesen la fram kuttlisten i dag:

Veikontoret fredes

Statens vegvesen vil beholde veikontoret i rådhuset som et ambulerende servicekontor med førerprøve for lette kjøretøy.

Oppdal var en av åtte trafikkstasjoner i Trøndelag som regjeringen foreslo nedlagt i en framtidig organisering av vegkontorene i Trøndelag.

I tillegg til Oppdal var Brekstad, Levanger, Namsos, Orkanger, Røros, Steinkjer og Stjørdal på kuttlista.

Nå har Statens vegvesen utredet den nye organiseringen og i dag ble rapporten presentert. Vegvesenet sparer Oppdal, Namsos, Steinkjer og Stjørdal, men foreslår nedlegging av kontorene på Levanger, Røros, Orkdal, Hitra/Frøya og Støren.

Trafikkstasjonen i Oppdal har én ansatt og en bilsakskyndig som har ansvar for oppkjøringer til faste tidspunkt.  I dag er trafikkstasjonen åpen bare én dag i uka, med lange køer som resultat.

I rapporten fra vegvesenet heter det at «det vil være kritisk å legge ned alt tilbud  på Oppdal grunnet lavt tilbud i fjellregionen mellom Region Midt og Region øst».  Enderingen får ingen konsekvensen for brukerne, heter det i evalueringen av Oppdalskontoret.

Vegvesenet foreslår i utredningen å legge ned både stasjonen på Sunndalsøra og på Støren. Kontoret på Røros overføres til Tynset.

Regjeringen foreslo nedlegging av 26 av totalt 75 stasjoner over hele landet, mens 22 trafikkstasjoner var foreslått dimensjonert som servicekontor eller oppmøtested for oppkjøring.

Enkelte kontorsteder avvikles når ansatte på disse stedene går over til fylkeskommunen som følge av regionreformen. I forslaget fra vegvesenet foreslås 22 av dagens trafikkstasjoner lagt ned.

Nedleggelsene vil føre til at mange får flere timers kjørevei for å ta teoriprøve eller kjøre opp.

Forslaget fra Statens vegvesen skal nå behandles politisk.

I dagens rapport foreslår vegvesenet å opprette seks nye divisjoner og en rekke oppgaver fra Vegdirektoratet i Oslo flyttes til disse divisjonene.

Ledelsen av divisjonene foreslås plassert på følgende steder:

  • Divisjon Veg: Tromsø
  • Divisjon Transport og samfunn: Trondheim
  • Divisjon Utbygging: Bergen
  • Divisjon Trafikant og kjøretøy: Arendal
  • Divisjon IT: Drammen
  • Divisjon Fellesfunksjoner: Moss

Det blir opprettet fem regionale sentra blant annet med ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter og næringsliv i Bodø, Molde, Leikanger, Arendal og på Lillehammer.

Rundt 270 av dagens arbeidsplasser i Oslo flyttes ut fra hovedstaden når 1.850  ansatte overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene som følge av regionreformen. Vegvesenet har rundt 6.800 ansatte i dag.

Færre og færre trenger å dra til en trafikkstasjon fordi flere og flere av oss nå bruker Statens vegvesens digitale, nettbaserte selvbetjeningsløsninger, heter det i pressemeldingen der det fastslås at det blir yttereligere kutt i staben framover:

«Generelle krav til effektivisering av organisasjonen vil medføre en ytterligere nedgang i antall ansatte fra mot 2024.

1 Comment
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
View all comments
Odd Nyberg
Odd Nyberg
1 år siden

Statens Vegvesen har ansatt en ny hver eneste dag siste 10 år.
Blir vel 3650, halvparten det da, – på kontor ja.
En analyse av Veivesenet vil nok ende i forslag om pløying og å så i på nytt.