lekelass5
Bilde 1 av 8
lekeplass1
Bilde 2 av 8
lekeplass
Bilde 3 av 8
Slik er planen for utbyggingen mot Aunasenteret.
Slik er planen for utbyggingen mot Aunasenteret.Bilde 4 av 8
Slik ser utbygger Consto for seg utbyggingen av innovasjonssenteret i Oppdal sentrum.
Slik ser utbygger Consto for seg utbyggingen av innovasjonssenteret i Oppdal sentrum.Bilde 5 av 8
Slik ser Sivas arkitekter Pir II for seg muligheten for å skape et nytt rom ved å koble
Slik ser Sivas arkitekter Pir II for seg muligheten for å skape et nytt rom ved å kobleBilde 6 av 8
Lekeplassen og bygget knyttes sammen med klatretårnet via en trapp til 2. etasje og fjellet trekkes helt ned med mulighet for å benytte det til ulike aktiviteter.
Lekeplassen og bygget knyttes sammen med klatretårnet via en trapp til 2. etasje og fjellet trekkes helt ned med mulighet for å benytte det til ulike aktiviteter.Bilde 7 av 8
Lekeplassen som i dag uten noen forbindelse med Låven.
Lekeplassen som i dag uten noen forbindelse med Låven.Bilde 8 av 8

Ber rådmannen forhandle med Siva:

Vil ha torg i sentrum

I debatten gikk det fram at politikerne gjerne ønsker seg en møteplass i form av kombinert lekeplass og torg. Med en gågate stengt for trafikk.

Lekeplassen i sentrum kan bli flyttet på andre siden av sambruksgata hvis Oppdal kommune blir med Siva og etablerer en ny møteplass i sørenden av innovasjonssenteret.

Det var Venstres Hans Bøe som fra talerstolen uttalte at han ikke hadde noe imot å stenge gata for biltrafikk fra Husfliden til Mølla.

Lekeplassen i sentrum er blitt populær, og brukes ganske mye. Flere av politikerne ser imidlertid ikke mørkt på å utvide den enda mer, og få til et torg med sitteplasser og lekeaktiviteter i kombinasjon.

Kommunestyret lar derfor rådmannen gå i forhandlinger med Siva om eventuell flytting av lekearealet i sentrum.

Det som ble tydelig i debatten onsdag var at politikerne i Oppdal har setthvor viktig det er med en lekeplass i sentrum.

– Vil utvikle mer

Venstres Hans Bøe var først ute i debatten.

– Innovasjonssenteret har hatt en kronglete vei, men jeg håper virkelig det blir bygd. Det vi behandler i dag er kun lekeplassområdet, sa han. Og la til at han først hadde vært negativ ved tanken på å røre lekeplassen i det hele tatt.

– Umiddelbart tenkte jeg at nei, når vi først har fått en lekeplass i sentrum som folk er fornøyd med må vi ikke gjøre krumspring som ødelegger den freda pletten.

Men da jeg gikk grundig inn i saken og så utspillet fra Siva, så jeg at dette må vi tenke på, forklarte han.

Bøe la til at det som før var Torget i Oppdal ikke er noe torg lenger, E6-omleggingen har ført til at plassen foran Domus i større grad er blitt en parkeringsplass.

Dermed kan funksjonen bli til noen hundre meter lenger sør.

– Nå har vi mulighet til å få til noe mer enn 400 kvadrat med lekeplass.

I den grad vi kan i samarbeid med Siva utvikle dette til noe mer, er jeg med på det. Jeg vil i alle fall se på muligheten, sa han. Og la til:

– Jeg er ikke overbevist om at Siva skal slippe unna med utgiftene med bare å opparbeide det som er i dag.

Bøe var ikke redd for å se på en utvikling, tross økte kostnader.

– Vi har brukt noen kroner på sentrumsutvikling, kanskje kan vi bruke noe mer.

Han la til:

– Det er lett å henge seg opp i det som er, at det er fantastisk. Men hvis vi kan ta det et skritt lenger og få ti et møtepunkt, kan folk bli enda mer fornøyd.

Bøes forslag var imidlertid å se på lokalisering.

– «Et annet sted i sentrum» er for vagt etter mitt skjønn. Det kan bli bak automatstasjonen eller bak Elkjøp. Jeg mener det må være i området der Siva og lekeplassen er i dag.

Kjernen i sentrum

Senterpartiets Ingrid Grøtte Johansson pekte på sin side på kostnadene ved en slik etablering, og ønsket å se på hvem som skulle betale.

Høyres Ketil Jacobsen dro fram arkitektkonkurransen Oppdal + (Pluss) i sin bemerkning.

– Oppdal pluss er hovedtegnet i selve sentrum, og denne plassen er selve kjernen. Dette blir det nye sentrum i Oppdal, det nye møteplassen i aksene ut av Oppdal. Oppdal Høyre støtter rådmannen sitt forslag, sa Ketil Jacobsen, og hadde dagens sitat: «Det er veldig viktig å ivareta But-en som kjernen i plussen.»

(But er navnet på møteplassen i rådmannens papirer).

Sigmund Fostad (Frp) var sterkt imot en rasering av lekeplassen, som han kalte det.

– Vi har brukt over 30 millioner kroner på sentrumsområdet, og så er forslaget å bruke to millioner til. Hva er gevinsten nu? Er det ikke på tide å tenke på at det er bortkastede penger i samfunnsmessig sammenheng om vi skal ødelegge noe vi har fått til?

Lekeplassen var et sentralt element i denne plassen. Nå sender vi det ut på ny vandring. Hvor, vet vi ikke.

Også Kari Toftaker var imot en flytting av lekeplassen på den måten at hun var uenig i at plassen blir delt mellom der den ligger i dag, og det foreslåtte arealet ved Husfliden.

– Hvem skal passe på ungene på bilveien mellom der? Blir det noe slags vakthold, spurte hun.

– Hvor er torget?

Arne Braut (Sp) stilte spørsmål om hvor torget i Oppdal er i dag.

– Det som ligger på bordet i dag er en invitasjon til kommunestyret om å gå i dialog med rådmannen om hva dette kan føre til. Jeg føler meg trygg på at alle som har sett hva lekeplassen har betydd, at all denne kreativiteten og denne verdien vil ha betydning når de skal se på sentrum i sammenheng.

Det er lurt å følge rådmannens innstilling; man kan ikke bare gå inn på Domus og bestille en ny lekeplass. Vi må vente og se på hvilken måte vi kan ivareta denne biten, og samtidig se om vi klarer å få til et torg. Vi må ha et trivselsområde i sentrum også, sa Braut.

Går mot gågate?

Ketil Jacobsen (H) slo til med en ny vending.

– Det står skilt før man kommer inn til samrøregata at de myke trafikantene skal prioriteres. Kanskje det ikke skulle vært trafikk der i det hele tatt, så de virkelig kunne bli ivaretatt; men det kanskje vi kommer tilbake til? Sa han med et skjelmsk blikk på kommunestyret.

Hans Bøe (V) fulgte opp:

– Vi må ha klart for oss at sambruksgata er en gate som skal trafikkeres av biler, men som er på de gåendes premisser. Dette er ikke en vanlig vei. Hvis en likevel må stenge fra Husfliden til Riksveg 70 i forbindelse med byggingen av Siva, kanskje en rett og slett skal vurdere å stenge den permanent, slik at det blir et sentrumsområde uten biltrafikk, sa han.

Heidi Pawlik Carlson gikk også på talerstolen og mente at en oppsplitting av lekeplassen var en dårlig løsning.

– Kanskje er det en mulighet å stenge veien, sa også hun.

Flertall for rådmannen

Hans Bøe la fram forslag om at eventuell ny lekeplass skal liggei umiddelbar nærhet av dagens lekeareal.  Forslaget fikk 7 stemmer ( Krf (1),  V(4) Sp (2) og falt.

Ingrid Grøtte Johansen la fram forslag om at kommunestyret har klare forventniger om at flytting og opparbeidelse skal medfinansieres av Siva, forslaget fikk 8 stemmer og falt. (Krf (1)Frp (1)V (2) Sp (4)

Rådmannens forslag fikk flest stemmer, bare Kari Toftaker (Sp) stemte imot.

Vennligst Logg inn for å kommentere
1 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
1 Kommentarforfattere
Odd Nyberg Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Odd Nyberg
Gjest
Odd Nyberg

Bygg en større lekepark i Høgmoparken. Da vil de som ble overrasket over effekten av det lille lekeområdet idag – bli lettere sjokkert over hva en slik investering vil medføre ?