Trygve Sande, Venstre.

Trygve Sande, Venstre. Foto: Per Roar Bekken

Venstre om den nye klimaplanen:

Vil sette på hyttebremsen

Det er helt innlysende at man ikke kan bygge 118 nye hytter i året til evig tid, sier Venstres Trygve Sande før dagens behandling av klima- og energiplan.

I dag skal kommunestyret sluttbehandle kommunedelplanen for klima- og energi og får formannskapets innstilling på bordet. Planen har vært ute til høring og det har kommet inn ti innspill fra sektormyndigheter, politiske parti og en privatperson.

Tirsdag stilte formannskapet seg bak rådmannens forslag om å innføre begrensninger i størrelse på utbygging av nye hytter og til å «stimulere til bærekraftig energibruk og lagring av energi». Mot stemmen til Olav Martin Mellemsæter (H), fikk Trygve Sande (V) flertall for å erstatte formuleringen i siste del av setningen til å «stille krav til bærekraftig energibruk og lagring av energi».

Trygve Sande sier til OPP i dag at vi ikke er forsiktige nok i arealbruken i Oppdal.

– Vi har ikke vært det. Hyttetomter er en ressurs som brukes opp, og vi må ikke ødelegge naturen som er utgangspunktet for at folk vil kjøpe seg hytte i Oppdal, sier Sande. Han mener det er å gå rett vei når den lokale klimaplanen legger begrensninger på tomtestørrelser.

– Vi har hatt fokus på hytteutbyggings- industrien og næringslivet er glade for fritidsinnbyggerne våre. Men vi kan ikke fortsette å bygge stadig flere hytter, sier Sande. Han viser til at det nå bygges flere hytter lokalt enn det det lokale næringslivet klarer å absorbere.

– Nå forsvinner mange oppdrag til utabygdes firma også, men det er dumt å bruke opp naturen på å holde liv i ei næring som ikke gir skatteinntekter til Oppdal.

Næringslivets masterplan legger til grunn at det skal bygges 118 nye hytter i året i Oppdal. Det vil opprettholde omsetningen i et næringsliv som er blitt stadig mer avhengig av hytteveksten.

– Er dette et rett nivå for hytteutviklingen?

– Dette er ingen politisk plan, men det er helt innlysende at man ikke kan bygge 118 nye hytter i året til evig tid, sier Sande, som ikke ønsker å tallfeste et konkret nivå for utbyggingen.

Les mer i dagens OPP og følg kommunestyre-debatten om klima- og energiplanen i Radio E6 fra klokka 09.00!

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert