Trønderenergi får ordførerstøtte og starter utbygging:

Welander sier ja til vindkraft

Ordfører Kirsti Welander og 22 andre ordførere har undertegnet en uttalelse om støtte til vindkraftutbyggingen på Frøya, som Trønderenergi nå får gjennomføre.

Oppdalsordfører Kirsti Welander og 22 andre ordførere i eierkommunene i Trønderenergi støtter i en felles uttalelse den omstridte vindkraftutbyggingen på Frøya.

Kun én eierkommune velger å ikke skrive under, og det er Frøyas ordfører, skriver  Adresseavisen.

– Vi har et behov for miljøvennlig energi og har strategier regionalt og nasjonalt for å erstatte fossile energikilder, sier ordfører Kirsti Welander til Radio E6 fredag morgen om begrunnelsen for støtten til oppropet.

Ordførerne mener lovlige og demokratisk fattede vedtak bør gjennomføres som planlagt på Frøya, Stokkfjellet, Sørmarkfjellet og Hundhammerfjellet. De tre første vindkraftanleggene er i regi av TrønderEnergi, den tredje bygges ut av NTE.

Uttalelsen skjer i forkant av eiermøte og generalforsamling i TrønderEnergi.

Under et ekstraordinært kommunestyremøte på Frøya i midten av april ble det vedtatt å stanse utbyggingen av vindmølleparken. Politikerne mente at Trønderenergi ikke hadde startet byggearbeidet innen fristen 7. april 2019, og at dispensasjonen dermed ikke lenger var gyldig.

Tidlig fredag ettermiddag kom avgjørelsen fra Fylkesmannen i Trøndelag som opphever kommunestyre-vedtaket.

Fylkesmannen konkluderer med at dispensasjon fortsatt er gyldig, da man mener at Trønderenergi har gjort det som med rimelighet kan kreves for å få satt i gang arbeidet innen fristen.

-Vi har ikke vurdert om det skal være vindmøller på Frøya eller ikke – det er ikke vår oppgave. Det vi har vurdert er om Trønderenergi har satt i gang arbeidet i tide. Vår vurdering er at selskapet var i gang med forberedelser og planer innen fristens utløp, men at de ble hindret av demonstranter i å starte det selve fysiske byggearbeidet, sier leder for juridisk seksjon Kjetil Ollestad hos Fylkesmannen i Trøndelag i en pressemelding.

Konsernsjef Ståle Gjesvold i Trønderenergi kommenterer Fylkesmannens avgjørelse slik:

– Vi er fornøyd med at Fylkesmannen fullt ut støtter vårt syn, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi til Adresseavisen.

Trønderenergi fikk konsesjon for utbyggingen i 2012, men kommunestyret på Frøya påla 15. april selskapet å stanse arbeidet. TrønderEnergi fikk også aksjonister mot seg på anleggsstedet.

Politikerne mente TrønderEnergi hadde brutt fristen for utbygging og brukt over tre år fra kommunestyret ga dispensasjon fra kommuneplanen til utbyggingen av vindkraftanlegget var i gang.

Det vedtaket klaget energiselskapet på – og i dag fikk de altså medhold hos fylkesmannen.

Oppdal eier 2,92 prosent av aksjene i Trønderenegi. I vinter vedtok kommunestyret å kjøpe seg opp i selskapet for 81,5 millioner kroner, inntekter fra salget av halve Oppdal Everk til Trønderenergi.

Kirsti Welander viser til at vindkraft har vært et sentralt satsingsområde for Trønderenergi for å få til overgangen fra fossile energikilder.

– Vindkraft har vært en del av løsningen helt til det nå er blitt en del av problemet. Når det er gitt konsesjoner til dette er det viktig at vi står ved de vedtak som er fattet.

Hun viser til at det vil bli dyrt for Trønderenergi dersom selskapet ikke får bygge ut turbinene som planlagt.

–  Vindmøllene på Frøya er allerede bestilt og det vil få konsekvenser vi ikke aner omfanget av dersom anlegget ikke kan bygges, sier Welander.

Vennligst Logg inn for å kommentere
1 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
1 Kommentarforfattere
Terje Grøsseth Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Terje Grøsseth
Gjest
Terje Grøsseth

Trønderenergi, ordfører Welander og de andre medsammensvorne ordførerne vil da gå inn i historiebøkene som de som bidro til å rasere naturen på Frøya. Et ettermæle man neppe kan si at noen bør være stolte av!