Ordføreren slakter pelsdyrforliket:

Welander slakter pelsdyrforslag

Ordfører Kirsti Welander er svært skuffet over regjeringens tilbud til pelsdyrnæringen, som blir tvangsnedlagt fra og med 2025.

– Det er et ran. Det er virkelig et ran!

Ordfører Kirsti Welander har nettopp lest om forslaget til erstatning som regjeringen vil gi pelsdyrnæringen når den tvangsnedlegges  i  2025.

– Det her viser at de ikke har skjønt det som veldig mange av de som deltok i høringen og det som mange høringsinnspill har pekt på; nemlig at bokført verdi er et helt feil grunnlag for kompensasjonene, utdyper Welander.

Hun viser til at flere av pelsdyroppdretterne har bygget opp og skapt verdier over mange tiår.

– Bokført verdi viser ikke den reelle verdien. Når den brukes som utgangspunkt hjelper det ikke at de sier at de skal ha en individuell vurdering, fortsetter Welander.

Det er det samme Norges pelsdyralslag også mener – og viser til at oppdalsoppdretter Martin Ishoel vil tape millioner hvis prinsippet om «bokført verdi» legges til grunn.

Welander påpekte nettopp dette overfor næringskomiteen på Stortinget i høringen der oppdalsordføreren fikk delta – og sa da at bokført verdi er et helt urimelig utgangspunkt som ikke kan legges til grunn.

– Man må se på de verdiene som er i dag og på hva bedriften er verdt med revskur, produksjonslokaler, produksjonsutstyr og lagerarealer.

Hva verdien på dette er, må det takstmenn inn for å vurdere, mener Welander.

Innstillingen fra Næringskomiteen skulle vært avgitt tirsdag 28. mai. Den er nå utsatt til 4. juni på grunn av at regjeringen har fått mye pes fra blant annet fra Oppdal og distriktene ellers.

– Hadde du forventet at regjeringen hadde lagt lista på et annet nivå?

– Ja, det hadde jeg forventet fordi det var gitt så tydelig uttrykk fra så mange hold at det som ligger på bordet fra regjeringen bare vil ende i rettssystemet. Det de gjør nå er at de tvinger pelsdyrbønder til å måtte kjempe i retten for sin rett til å få erstatning etter at noen har sagt at det du har investert i de siste 10, 20 eller 30 år ikke lenger har noen verdi fordi vi synes synd på de dyrene.

Welander sier hun hadde forventet at regjeringen med næringspartiet Høyre i front hadde tatt til seg innspillene som har kommet.

– Men det har de tydeligvis ikke gjort. Men alle i det her landet har en rett til å bli ivaretatt dersom storsamfunnet påtvinger dem noe eller er i ferd med å ta fra dem verdier. Det har også pelsdyroppdretterne, så jeg deler deres skuffelse nå.

– KATASTROFE

Listetopp i Krf, Morten Olsen, deler Welanders syn og skuffelse.

– 200 norske familier ble sviktet i dag, sier Olsen til OPP. Han legger til at å legge bokført verdi til grunn i den individuelle beregningen av tapene hver enkelt oppdretter blir påført ved å bli fratatt levebrødet, er en katastrofe for mange.

– Dette er en kjempenedtur. Vi har med tall fra blant annet Oppdal, vist eksempler på hvordan disse prinsippene vil ruinere folk. Nå kommer det et nytt forslag basert på de samme urettferdige prinsippene, påpeker Olsen skuffet.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer